Seneste nyheder

Der var en, der var to og nu fem på krisehjælp

Cypern har søgt krisehjælp fra eurozonen som det femte land, mens en gruppe økonomer med fhv. formand for EU-Kommissionen Jacques Delors og den fhv. tyske kansler Helmut Schmidt foreslår euro obligationer, en europæisk finansminister og gældsplagede landes afståelse af egen finanspolitik.

Ny reform letter skatten på arbejde

Regeringens aftale med Venstre og Konservative om skattereform letter
skatten på arbejde. Det er positivt og kan understøtte væksten. Samtidig
udvides råderummet for den offentlige sektor med 2,7 mia. kr. Det er dog knap så positivt, at finansieringen bl.a. kommer fra forringelser for personer på overførsler. FTF havde hellere set en forøget beskatning på
boligejerne, som regeringen oprindeligt lagde op til.

Positivt at ny aftale letter skatten på arbejde

Regeringen har fredag aften indgået en skatteaftale med Venstre og Konservative. FTF roser aftalen for at lette skatten på arbejde og for at droppe planerne om at forringe folkepensionen. Men det er uforståeligt, at man forhøjer lønsumsafgiften i finanssektoren. Det vil skade jobskabelsen i sektoren.

Tillid giver mere velfærd for pengene

Der er hårdt brug for en ny styring af den offentlige sektor, så faglighed, tillid og medarbejderinddragelse bliver bærende. Selv om trepartsforhandlingerne nu er aflyst, er FTF stadig klar til at hjælpe regeringen med den lovede tillidsreform. I Norge er samarbejde om offentlig velfærd en stor succes.

Arbejdsgivere kender for lidt til jobrotation

Regeringen lægger fortsat op til at fremme jobrotation, hvor ledige går ind og vikarierer for ansatte på uddannelse. Men mange arbejdsgivere kender for lidt til ordningen, fx at den er økonomisk attraktiv.

Din løn er blevet udhulet 18 måneder i træk

Priserne stiger mere end lønnen, og det betyder, at lønmodtagernes løn bliver mindre og mindre værd. Sådan har udviklingen været i halvandet år i træk. For at sikre købekraften, bør skatten ned for mellemindkomstgruppen, mener FTF.

FTF: EU skal ikke blande sig i løn

FTF vil have regeringen til at forklare EU-Kommissionen, at den skal blande sig uden om løndannelsen i de enkelte lande. Regeringen må forklare, at løn er et nationalt anliggende, lyder det fra FTF i et brev til statsministeren.

Ansat får ret til erstatningsferie efter gamle regler

En medarbejder har ret til erstatning for sygdom under ferie – også i henhold til den tidligere ferielovs § 13. Det har Østre Landsret netop fastslået. FTF vurderer, at der er sandsynlighed for, at Landsrettens dom ankes til Højesteret.