Ingen skal snydes for feriedagpenge

Lønmodtagersiden (LO, FTF, AC og Danske A-kasser) har afgivet fælles høringssvar til bekendtgørelse om feriedagpenge som følge af den nye ferielov

Traineeforløbet blev indgangen til drømmejobbet

Da Kathrine Rerup som nyuddannet ergoterapeut ikke kunne få et arbejde, begyndte hun i et trainee-forløb. Det gav hende den arbejdserfaring og faglige ballast, hun manglede, og hun fik et job. FTF opfordrer politikerne til at fortsætte ordningen næste år.

Ny hovedorganisation opruster på arbejdsmiljøfronten

2019 bliver arbejdsmiljørepræsentanternes år. Arbejdsmiljøet skal styrkes, og forkæmperne klædes bedre på. Derfor har FTF og LO, der er én samlet organisation fra 1. januar, udnævnt 2019 til arbejdsmiljørepræsentanternes år.

Regeringsudspil går ikke hele vejen

Regeringens udspil om ny helhedsorienteret indsats overfor borgere med komplekse problemer indeholder gode initiativer, men er ikke tilstrækkeligt ambitiøst. Det gør ikke for alvor op med siloerne og den økonomiske kassetænkning i kommunerne, og det giver ikke borgere en ret til en koordinerende sagsbehandler.

Nyt handicapudspil sikrer flere i arbejde

Det er glædeligt, at regeringen i samarbejde med parterne vil se på at udvikle et kompetencekort til personer med handicap, og at regeringen foreslår at fjerne aldersgrænse og understøtte smidigere overgange mellem uddannelse og job i forhold til hjælpemidler.

Regeringsudspil om opfølgning på Universitetsudvalgets anbefalinger

Regeringsudspillet indeholder gode takter: udvidelse af erhvervskandidatordningen og afskaffelse af karakterbonus for hurtig studiestart er to af dem, som har særlig bred interesse. Også blandt initiativer, som endnu ikke er konkretiseret, er der spændende stof: etablering af et nationalt kompetencepanel og reform af optagesystemet. FTF er dog meget opmærksom på, om fleksibiliteten for universitetsstuderende får omkostninger for professionsbachelorerne.

Gode takter i regeringens erhvervsuddannelsesudspil, men omprioriteringsbidraget fortsætter

FTF mener, at udspillet indeholder en lang række positive elementer, som vil kunne styrke erhvervsuddannelserne isoleret set. Men set i sammenhæng med, at regeringen med forlaget til finansloven for 2019 ønsker at fortsætte omprioriteringsbidraget. FTF mener ikke det er en reel styrkelse af erhvervsuddannelserne, fordi den samlede effekt af regeringens politik fortsat er en forringelse af erhvervsuddannelserne.