”Hver gang, jeg var til jobsamtale, fik jeg at vide, at samtalen var gået godt, men at de havde valgt én med mere erfaring”, fortæller ergoterapeut Kathrine Rerup.
Hun var blevet færdiguddannet som ergoterapeut halvanden uge før, at hun fødte sin datter, og efter barslen hang jobbene ikke ligefrem på træerne. Så efter et par måneders jobsøgning uden held, tog hun ned på det lokale jobcenter i Odense og spurgte, om hun kunne komme i et traineeforløb. Det skulle vise sig at være løsningen på problemet.
Erhvervserfaring og ny viden
Det er FTF, som i samarbejde med Ergoterapeutforeningen og DSA står bag traineeforløbene for ergoterapeuter – forløbene skal netop bane vejen til et job for de nyuddannede.
Et traineeforløb består dels af en virksomhedspraktik, som giver den nyuddannede noget erhvervserfaring, samt af faglig relevant uddannelse, som giver den nyuddannede nogle af de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger.
Virksomhedspraktikken varer typisk i otte uger, men da Odense Kommune kørte en forsøgsordning med længere forløb, fik Kathrine Rerup hele 13 ugers praktik. Siden barslen havde hun drømt om at arbejde som sagsbehandlende ergoterapeut, gerne inden for hjælpemiddelområdet, og netop dét kom hun i praktik som i Kerteminde Kommune.

”Ergoterapeutuddannelsen er så bred, at vi på selve uddannelsen ikke kunne komme i dybden med alle fagområder, og jeg vidste ikke meget om arbejdet som sagsbehandler i en kommune, før jeg begyndte i praktik. Det har derfor været utrolig lærerigt at komme ud og få noget erhvervserfaring”, fortæller hun.
Drømmejobbet melder sig
I traineeforløbets anden del valgte Kathrine Rerup et kursus i Servicelovens §112 og §113, der handler om, hvornår en kommune må bevillige hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere. Hun valgte selv kurset og fik det godkendt af Ergoterapeutforeningen.
”Jeg valgte kurset, fordi jeg vil kunne bruge det i mit arbejde, da jeg jo gerne vil arbejde med hjælpemidler. Jeg fik styr på, hvad vi har pligt til at bevillige til borgerne, men også hvornår det ikke er mit men f.eks. sygehusets ansvar at bevillige”, fortæller hun.
Kathrine Rerup havde løbende søgt arbejde under sin praktik. Der var ikke mange job at søge, fordi det var midt på sommeren, men Svendborg Kommune søgte en vikar for en sagsbehandlende ergoterapeut på hjælpemiddelområdet.
”Det var perfekt. Det var lige noget for mig, så jeg måtte bare have det job”, siger hun med smil i stemmen.
Jobsamtalen gik godt. Kathrine Rerup fik ikke længere at vide, at hun manglede erhvervserfaring, og hun fik jobbet. Siden er hendes vikariat blevet forlænget til februar 2019, og hun er blevet opfordret til herefter at søge en fast stilling i kommunen.

Traineeforløb var det, der skulle til
Kathrine Rerup er taknemmelig for, at hun fik mulighed for at komme i et traineeforløb.
”Forløbet gav mig den erfaring, der skulle til, for at jeg kunne lande mit drømmejob. Jeg synes, at det er en fantastisk god mulighed for nyuddannede til at komme ud og få noget viden og erfaring på det område, de vil arbejde med”, siger hun.
Kathrine Rerup er ikke et sekund i tvivl om, at hun er endt på den rigtige arbejdsplads og i det rigtige fagområde. Hun elsker, at arbejdet veksler mellem hjemmebesøg hos borgerne og administrativt arbejde på kontoret med plads til fordybelse.
Hun er specielt glad for at besøge borgerne i deres hjem og sammen med dem finde ud af, hvordan de løser deres aktivitetsproblemer.
”Jeg vil uden tvivl anbefale trainee-forløb til de nyuddannede, der har svært ved at finde arbejde. Forløbet har lært mig alt, hvad jeg ved om hjælpemidler og arbejdsgangen ude i virkeligheden”, siger hun.