Der er brug for at sammentænke den økonomiske politik med miljø- og klimapolitik. Et grønt BNP kan fortælle os, om vi forvalter vores knappe ressourcer med omtanke og dermed give os et overordnet indtryk af, om den økonomiske vækst sker på bekostning af miljøet.

Tal og fakta
Analyse og dokumentation
Seneste analyser, tal og dokumentation fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

Regneregler: Bedre balance og mere åbenhed

Der er ubalance i Finansministeriets regnemodeller. Skattelettelser skaber ifølge modellerne gevinst for samfundet, mens investeringer i fx børnehaver anses som en ren udgift. Sådan hænger verden bare ikke sammen uden for Finansministeriets murstensmure. Det er i alles interesse, at vi får bedre balance i de regneregler, som er grundlag for politikernes beslutninger”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Debat

TEMA
Stop Uligheden. Styrk velfærden

Hos den fattigste tiendedel af Danmarks befolkning blinker det økonomiske underskud alarmerende rødt: Her har hver person i gennemsnit en samlet negativ formue på hele 350.000 kr.

En ret til tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet baseret på objektive kriterier står højt på både regeringens og befolkningens prioriteringsliste. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at modellen bakkes bredt op i befolkningen – på tværs af både alder og køn.

Vi mangler viden om ulighed i arbejdsmiljø, leveår, formue, sociale forhold og beskæftigelse. Det skal belyses bedre med en ulighedskommission.

Mens Danmark de seneste år har oplevet et markant økonomisk opsving, er uligheden mellem danskerne vokset. En udvikling, som primært kan tilskrives en økonomiske politik, som har uddelt gulerødder i toppen og pisk i bunden. Tiden er inde til et opgør med politiske tiltag, som øger uligheden.