Arbejdsopgaver:
Sekretærfunktion for næstformand Nanna Højlund, Morten Smistrup og Thomas Felland
FH-døgn/topmøde
Elevansvarlig

Interne udvalg:
Sekretariat for udvalg for Forskning og Uddannelse