FH Klimaplan og grøn omstilling
Page 1 Fill 1

Sammen skaber vi Danmark – sammen skaber vi grøn omstilling

113 forslag der reducerer drivhusgasudledningerne i 2030 med 70 pct. og sikrer social retfærdighed og de nødvendige kompetencer til at gennemføre omstillingen.

Det er helt afgørende, at vi allerede nu uddanner dem, der skal være med til at løse vores klimaudfordringer i fremtiden.

Lizette Risgaard

Grøn omstilling: Effekter på beskæftigelsen

AE har for FH beregnet beskæftigelseseffekter af merinvesteringer i en række klimatiltag, som FH samlet set vurderer vil være tilstrækkelige til at opfylde 2030-målet om 70 pct. reduktion.

Lizette Risgaard

Lizette Risgaard: Klima, uddannelse og opkvalificering hænger sammen
Læs mere

Omkostningerne til en sundere planet skal fordeles solidarisk. Ikke via topskattelettelser og pisk til lønmodtagerne

Lizette Risgaard