Erhvervsuddannelse

Erhvervsskoler: FH foreslår en investering i erhvervsuddannelserne på 500 millioner kroner om året. De skal blandt andet gå til bedre udstyr og fysiske rammer, flere skoleuger og en faglig opkvalificering af skolernes lærere!

Behov for både at øge søgningen til og gennemførslen på erhvervsuddannelserne

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) er i en artikel fra Ritzau i dag citeret for at sige, at målsætningen om at 30 procent af folkeskolens afgangselever i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse aldrig vil lykkes, og at den derfor bør lægges i graven. " Jeg vil da håbe, at ministeren ikke løber fra ambitionen om, at flere unge vælger erhvervsskolerne fremfor det almene gymnasium, som der står i det få uger gamle regeringsgrundlag", siger Nanna Højlund, næstformand i FH

Lønmodtagerne skal være i centrum for den grønne omstilling. Her faglært arbejdskraft i sving på Rødby Solcelleanlæg

Reformer skal løfte, ikke skabe ulighed

En ny regering skal være ambitiøs med reformer. Ikke de gammeldags, som gør mennesker fattigere ved at skære i ydelser, men med intelligente reformer, der sikrer flere faglærte og professionsuddannede.

Fagbevægelsen foreslår en omfattende hjælpepakke i kølvandet på den rekordhøje inflation

FH: Her er vores ønsker til en kommende regering

Èn af de vigtigste opgaver for en kommende regering bliver at sikre faglærte til den grønne omstilling og flere medarbejdere, der kan tage sig af det stigende antal børn og ældre. Det kræver fordomsfrie trepartsdrøftelser, mener fagbevægelsen.