Arbejder på byggeplads

FH og DA: Europæisk mindsteløn truer den danske model

I sin årlige tale til Europa-Parlamentet har kommissionsformand Ursula von der Leyen netop fortalt, at EU-Kommissionen vil fremsætte et forslag om EU-lovgivning om mindsteløn. DA og FH tager kraftigt afstand fra lovgivning om løn.

Sygeplejerske i bevægelse på gang. DSR er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Få inspiration og værktøjer til mental sundhed i arbejdslivet

DA, FH og FA inviterer i fællesskab til arrangement om mental sundhed. Målet er at inspirere, videreformidle erfaringer og introducere værktøjer til at skabe bedre mental trivsel i arbejdslivet – både i kølvandet på coronakrisen og fremover. Arrangementet er en del af den løbende indsats i partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’.

Pædagaog hjælper børn med at sætte perler og kastanjer på snor. Fagbevægelsens Hovedorganisation

Hjælp til forældre, der må passe børn pga. corona

FH, DA og regeringen har i dag indgået en aftale om midlertidig ret til dagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn på grund af COVID-19. ”Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fundet en løsning til forældre, der står i en usikker situation”, siger Lizette Risgaard, formand for FH.

Klima. Billde af en el-bil - grøn omstilling må ikke medføre mere ulighed

Grønnere bilpark må ikke slå hul i statskassen og øge uligheden

”Det er beklageligt, at bilkommissionen ikke er kommet i mål med en model, der fastholder statens provenu fra bilbeskatningen. En grønnere bilpark skal gå hånd i hånd med social balance og provenu til statskassen, samtidig med at lønmodtagerne fortsat skal kunne tage bilen til og fra arbejde”, siger Arne Grevsen, næstformand i FH.

To sygeplejersker kigger på papirer og taler sammen. DSR er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Coronasucces: Tillid til offentlige ledere eksploderet

De offentlige ledere har oplevet en række positive forandringer under krisen. ”Regeringen bør bruge de gode erfaringer, når den vil gennemføre en nærhedsreform af den offentlige sektor,” siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Bente Sorgenfrey.

Jobcenter, hvor en kvinde sidder ved en pc

Historisk økonomisk tilbagegang har indtil videre sendt 45.000 ud i ledighed

Coronakrisen har på få måneder visket flere års opsving i dansk økonomi væk. Med et historisk kraftigt dyk i aktiviteten, 95.000 færre beskæftigede og 45.000 flere ledige. Genopretning efter nedlukningen af samfundet er påbegyndt. Men der er stadig bump på vejen foran os. Stor usikkerhed om den økonomiske udvikling, ophør af nogle af hjælpepakkerne og genopblusning af COVID-19 kan desværre betyde, at endnu flere mister deres arbejde den kommende tid. Der skal fuld fokus på at sætte yderligere skub i økonomien, så vi begrænser jobtabet, og de ledige hurtigt kan komme i arbejde igen, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Billede af et kontor med to arbejdspladser

Ny aftale om arbejdsfordeling holder hånden under privatansatte året ud

Ny trepartsaftale sikrer lønmodtagere på det private arbejdsmarked bedre mulighed for beskæftigelse resten af året ved at deles om arbejdet. ”Det glæder mig, at vi med denne aftale om arbejdsfordeling kan skabe større tryghed for tusindvis af privatansatte i en utryg tid”, siger Lizette Risgaard, formand for FH om aftalen, der søndag blev indgået mellem FH, DA og regeringen.