Byggeri_murer_på_arbejdsplads

Flere skal have ret til at skifte spor i arbejdslivet

I dag efteruddanner færre danskere sig på arbejdsmarkedet end tidligere, på trods af at pensionsalderen stiger. Den udvikling skal vendes, og derfor foreslår Fagbevægelsens Hovedorganisation en ret til sporskifte til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.

Ung kvindelig og mandlig tjener udendørs på Cafe Norden Amagertorv i København

Når organiseringen falder, udfordres den danske model

Over 80 pct. af det danske arbejdsmarked er overenskomstdækket – men kun halvdelen af lønmodtagerne er organiseret i et overenskomstbærende fagforbund. Det er en udfordring for hele samfundsøkonomien: Nye tal viser, at virksomheder med høj organisering blandt medarbejderne har højere produktivitet og færre lavtlønnede.