Færre forgæves rekrutteringer 

Der er fortsat tegn på, at virksomhederne i overvejende grad får besat deres stillinger. Det viser den seneste rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er samtidig også udfordringer med at rekruttere fra visse faggrupper - ikke mindst faglærte. 

Ledighed - Arbejdsløshed - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Virksomheder skal gøre job mere synlige

Når Dansk Arbejdsgiverforening i dag påstår, at de ledige kontanthjælpsmodtagere ikke står til rådighed for job, er det et falsk billede af virkeligheden. I stedet skal der kigges indad.

Ledighed og beskæftigelse: Fagbevægelsens Hovedorganisation

Arbejdsløsheden står aktuelt stille

Arbejdsløsheden var omtrent uændret i juli 2019. ”Det går fortsat godt på arbejdsmarkedet, selv om ledigheden i øjeblikket står stille. Der er gode muligheder for, at flere på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste. Men det kræver investeringer i indsatsen for fx ledige og udsatte, hvis flere skal sikres en varig tilknytning til arbejdsmarkedet”, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Voksenlærling - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Voksenlærling – En ordning. To vindere

Ny kampagne skal få flere voksne til at tage en faglært uddannelse. Ved at investere i uddannelse til de tusindvis af ufaglærte og ledige faglærte vi har i Danmark, sikre vi både at de sidste inviteres med i jobfesten, og at virksomhedernefår den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. ” siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.

Ligestilling på arbejdmkarkedet

Fortsat stigning i antallet af praktikpladser

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler mellem erhvervsskole elever og virksomheder steg en lille smule fra 44.315 til 44.492 fra juni 2018 til juni 2019. ”Det går den rigtige vej, og samtidig er det en lettelse, at markant færre er henvist til skolepraktik”, siger FH-næstformand Nanna Højlund.

Lizette Risgaard, Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fælles velfærd skal prioriteres

Dansk økonomi er i god form, men den tidligere regerings ubetalte regninger på 3,5 mia. kr. betyder, at det finanspolitiske manøvrerum er indskrænket i de kommende år. Der er til gengæld udsigt til et større råderum frem mod 2025. Sådan lyder regeringens gennemgang af dansk økonomi og statens finanser. ”Vi skal investere i vores fælles velfærd og sikre, at alle får gavn af den økonomiske fremgang”, siger Lizette Risgaard, formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

København har strammet grebet om social dumping

Københavns Kommune fanger rekordmange virksomheder, der snyder med lønnen. På et år er 224 tilfælde af social dumping blevet afsløret af kommunens kontrolteam, og underbetalte medarbejdere har fået efterbetalt mere end tre millioner kr. Alle offentlige myndigheder bør lade sig inspirere af modellen, mener næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Arne Grevsen.