Tre af de fem BFA’er har etableret konsulenttjenester, som tilbyder råd og vejledning til den enkelte virksomhed

FH og DA til ministeren: Flere penge til et sikkert og sundt arbejdsmiljø!

Med udgangen af 2024 udløber midlerne til Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø, som hver dag sikrer arbejdspladsnære lokale aktiviteter, der løfter arbejdsmiljøet for danske lønmodtagere. "Jeg har svært ved at forstå, at regeringen med den ene hånd presser danskerne til at arbejde mere, og med den anden hånd udhuler økonomien til den arbejdspladsnære arbejdsmiljøindsats", siger Flemming Grønsund.

FH: Regeringens ældreudspil sætter en ambitiøs kurs

Regeringens ældreudspil varsler en længe ventet frisættelse ved blandt andet at sanere tilsynsjunglen og lade de ældre tilrettelægge deres pleje sammen med medarbejdere i faste teams. Men udspillet varsler også en øget brug af frivillige på ældreområdet, som kræver ansvarlige rammer, og en bølge af privatisering som risikerer at sætte frisættelsen over styr.

Ældrepleje, SOSU To ældre patienter holder hinanden i hånden. Fagbevægelsens Hovedorganisation

Flot politisk aftale: Flere skal vælge og gennemføre en SOSU-uddannelse!

”Danmark har behov for flere faglærte og for kvalificeret arbejdskraft på en lang række områder, bl.a. i sundheds- og ældreplejen. Derfor er det rigtig glædeligt, at regeringen med en bred politisk aftale i dag lægger grunden for, at flere skal vælge og gennemføre en SOSU-uddannelse," siger Nanna Højlund.

Vi skal have et trygt miljø på erhvervsskolerne

Det er stærkt bekymrende, at hver syvende elev på erhvervsskolerne bliver udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på skolen. Udover det åbenlyst problematiske for eleverne, kan det få betydning for optaget på erhvervsskolerne, hvis ikke studiemiljøet er trygt. Fagbevægelsens Hovedorganisation foreslår at, at børne- og undervisningsministeren straks indkalder parter til en drøftelse af løsninger.

Lønmodtagerne skal være i centrum for den grønne omstilling. Her faglært arbejdskraft i sving på Rødby Solcelleanlæg

Tidsregistrering beskytter lønmodtagerne

En ny lov kræver, at arbejdsgiverne registrerer lønmodtagernes arbejdstid fra den 1. juli. Loven er særligt nyttig til at forhindre, at lønmodtagernes arbejdstid misbruges.

Fagbevægelsens Hovedorganisation, Økonomi: Regnemaskine, og lup

Finansministeriets dagpengemodel duer ikke

Finansministeriets regnemodel for hvad der sker, hvis man ændrer i dagpengesatsen, er skæv, for gammel og helt uigennemsigtig. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) peger i en ny analyse på, at der er behov for en grundlæggende forandring i Finansministeriets beregnings- og arbejdsmetoder.