Afgørelse: Mere lige løn på lageret

I takt med at internethandlen buldrer derudaf, er lagerarbejdernes forhold kommet i søgelyset. En lagervirksomhed har betalt lavere løn til de medarbejdere, der ’plukker’ varerne på lageret. Men det var et brud på lageroverenskomsten. Det viser en faglig voldgiftssag, som FH har ført for 3F.

Ældrepleje, SOSU taler i mobil på gangen. Fagbevægelsens Hovedorganisation

Så er OK21 skudt i gang

Overenskomstforhandlingerne for ca. 845.000 offentligt ansatte er nu for alvor skudt i gang: Parterne i staten, kommunerne og regionerne har netop udvekslet krav. Hovedkravet fra de offentligt ansatte er at få sikret reallønnen til alle grupper.

Fagbevægelsens Hovedorganisation har nu etableret 17 nye FH-sektioner

I aften faldt den sidste af i alt 17 nye, lokale sektioner under Fagbevægelsens Hovedorganisation på plads. Hermed er fusionen mellem de to hovedorganisationer LO og FTF tilendebragt. ”Jeg glæder mig til, at vores nye, stærke, tværfaglige sektioner skal ud og være med til at skabe endnu bedre resultater for medlemmerne”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Kontakthjælpsmodtager får hjælp af en medarbejder ved skranken.

Håndsrækning til folk i ressourceforløb, men vi er ikke i mål

Folk i ressourceforløb får nu bedre hjælp til at komme tilbage i job eller uddannelse. Det er resultatet af en ny aftale mellem regeringen, SF, R, V, K og LA. ”Aftalen er et skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål endnu”, siger Ejner K. Holst, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Jobcenter, sagsbehandler i samtale med klient

FH’s sociale velfærdsindeks for 2010-2018

Den sociale velfærd afhænger af mange komplekse faktorer, der ofte spiller sammen og indvirker på hinanden. FH har i samarbejde med CASA og Tal & Analyse fået udviklet FH’s sociale…

Klima og grøn omstilling: Vindmøllepark på land

Grøn skattereform baner vejen for langtidsholdbare klimaafgifter

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre og Konservative har netop indgået en aftale om Grøn skattereform. ”Det er en aftale, som på en ansvarlig måde lægger sporene til klimaafgifterne,” siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Byggekonstruktører_ludvigsen_5

Finanslov 2021: Vigtigt skridt på vej ud af coronakrisen

Formand for FH, Lizette Risgaard, er godt tilfreds med aftalen om næste års finanslov, som viser den helt rigtige vej ud af coronakrisen med investeringer i flere job, i den grønne omstilling, i kompetencer og i velfærden. ”Med næste års finanslov bliver der givet endnu en hjælpende hånd til dansk økonomi og til lønmodtagerne. Det kan få os ud af krisen i en stærkere og grønnere form”, siger FH-formanden. Hun ærgrer sig dog over, at der ikke bliver sat en stopper for udhulingen af dagpengene.

El-bil ved opladningsstander

Aftale om elbiler er et tilpas hårdt tryk på speederen

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har i dag indgået forlig om fremtidens bilbeskatning. Aftalen skønnes at løfte udbredelsen af grønne person- og varebiler på vejene til 775.000 frem mod 2030. En ambitiøs og balanceret aftale, lyder det fra FH’s formand, Lizette Risgaard.

Beskæftigelse og ledighed på arbejdsmarkedet. Mand går ind i Jobcenter

Flere er kommet tilbage i arbejde – men krisen er ikke overstået

Dansk økonomi og arbejdsmarkedet har i 3. kvartal hentet en del af det store dyk fra foråret. Beskæftigelsen er steget, og ledigheden er faldet. Der er dog fortsat 28.000 flere ledige end før coronakrisen. ”Krisen er desværre langt fra overstået, og hvis den ikke skal sætte sig varige spor, skal ledige have bedre muligheder for hurtigt at komme i arbejde igen, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Trainee-ordning gav Christian fedt pædagog-job

”Uden trainee-ordningen og en engageret jobvejleder fra A-kassen var jeg aldrig havnet i Æblehaven i Høje Taastrup”, fortæller Christian Hansen, nyuddannet pædagog. Mød ham i en ny serie om unge nyuddannede ledige, der får hul igennem til arbejdsmarkedet gennem trainee-ordningen, som FH og en række A-kasser står bag.