Et stort politisk flertal er blevet enige om en ny aftale, der skal bekæmpe social dumping.

Aftalen har blandt andet fokus på at forbedre boligforholdene for udenlandsk arbejdskraft og give Arbejdstilsynet flere muskler over for de virksomheder, der igen og igen ignorerer spillereglerne på arbejdsmarkedet.

Jeg er meget glad for, at regeringen og de øvrige partier har lyttet til vores ønsker.

Morten skoV christiansen

”Der er mange gode initiativer i aftalen, som samlet set vil bidrage til at gøre det mere trygt og sikkert at være udenlandsk kollega på en dansk arbejdsplads. Det har fagbevægelsen efterlyst i årevis, og jeg er meget glad for, at regeringen og de øvrige partier har lyttet til vores ønsker.

Det er en kæmpe gevinst for lønmodtagerne,” siger Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Stop for skruppelløse virksomheder

Et af de væsentligste initiativer i aftalen, der kræver lovændring, er det såkaldte entreprenørstop.

Arbejdstilsynet får i fremtiden mulighed for at gribe ind over for de virksomheder, der bryder arbejdsmiljøloven igen og igen. I yderste konsekvens bliver det nu muligt helt at standse en entreprenør og underentreprenørers arbejde på en byggeplads, hvor der er sket gentagne alvorlige overtrædelser.

”Det er meget tiltrængt med et nyt værktøj og flere myndighedsmuskler over for de virksomheder, der ignorerer påbuddene og bliver ved med at bryde spillereglerne. Forhåbentlig kan den her mulighed for et entreprenørstop virke afskrækkende, så entreprenørerne holder sig fra at hyre skruppelløse underleverandører,” siger Morten Skov Christiansen.

Nye krav til boligforhold

Aftalen indeholder desuden nye krav til de boliger, der bliver stillet til rådighed for udenlandsk arbejdskraft. For eksempel, at boligerne skal kunne opvarmes, og at der skal være adgang til toilet og drikkevand. Der bliver også indført regler for, hvor tæt de må indkvarteres.

Vi har set grelle eksempler med udenlandske kollegaer, der bliver indkvarteret i containere og lever under kummerlige forhold. Det kan vi ikke være bekendt, og det er i den grad på tide, at vi får lavet standarder for boligerne!

Morten skov christiansen

”Vi har set grelle eksempler med udenlandske kollegaer, der bliver indkvarteret i containere og lever under kummerlige forhold. Det kan vi ikke være bekendt, og det er i den grad på tide, at vi får lavet standarder for boligerne,” fastslår Morten Skov Christiansen.

Den nye aftale er et vigtigt skridt på vejen mod at få bugt med social dumping, men ifølge FH-formanden er det vigtigt, at politikerne bliver ved med at holde fokus på problemet.

”Der er stadig meget at tage fat på. For eksempel har vi brug for at få indført et national ID-kort, som vil gøre det meget nemmere at holde styr på den udenlandske arbejdskraft og sikre deres arbejdsforhold. Det har jeg en forventning om, at Folketinget arbejder videre med,” siger han.

Visse elementer i aftalen bliver med sikkerhed indfaset allerede i år, mens entreprenørstoppet og boligtilsynet er blandt de tiltag, der kræver lovændring og derfor først skal vedtages i det kommende folketingsår, der starter til oktober.

EP-valg mærkesager for FH

Wolt-bud leverer varer på scooter på Gammel Køge Landevej

Har vi fri bevægelighed på bekostning af gode arbejdsforhold?

LÆS MERE
Militærkup Myanmar

Betyder den fri bevægelighed, at arbejdsmiljø bliver et kapløb mod bunden?

LÆS MERE
Lagerarbejder i gul vest med drone

Er mere overvågning en uundgåelig del af fremtidens arbejdsmarked?

LÆS MERE
Svetlana har givet mig en kæmpe gave. Hun gjorde kunstig intelligens udramatisk. Hun fik mig til at prøve det

Er fremtidens arbejdsmarked styret af computere og algoritmer?

LÆS MERE