FH har på vegne af 3F vundet en sag, hvor det italienske firma ID Forte på trods af et tidligere forlig, der kostede firmaet 100.000 kr., og en sag i Afskedigelsesnævnet, der kostede 50.000 kr., fortsatte med at chikanere ansatte, der arbejdede på det nye OUH i Odense, fordi de var medlemmer af 3F.

Derfor blev firmaet i Arbejdsretten dømt til at betale 250.000 kr. i bod. FH havde bedt om 1. mio. kr. i bod.

Vi kan se på de sager, vi og vores medlemsforbund fører, at bods-beløbene er alt for lave til, at virksomhederne holder op med at chikanere de – særligt udenlandske – ansatte, der melder sig ind i en fagforening!

Flemming H. Grønsund

ID Forte, der var underentreprenør på byggeriet af det nye Odense Universitetshospital (OUH), kommer altså i alt af med 400.000 kr. som følge af organisationsfjendtlig adfærd samt en opsigelse i strid med foreningsfrihedsloven.

Det er en vigtig sejr i kampen mod organisationsfjendtlig adfærd, slår Flemming H. Grønsund, næstformand i FH, fast, men efterlyser samtidig højere bod, hvis det skal virke afskrækkende for virksomhederne.

”Vi kan se på de sager, vi og vores medlemsforbund fører, at bods-beløbene er alt for lave til, at virksomhederne holder op med at chikanere de – særligt udenlandske – ansatte, der melder sig ind i en fagforening.

Med andre ord kan det tilsyneladende betale sig for disse virksomheder at chikanere videre, trods møder, forlig og boder i lange baner,” siger han og fortsætter:

”Hvis migrantarbejdere skal opnå viden om deres rettigheder på det danske arbejdsmarked, så forudsætter det, at de frit kan melde sig ind i en fagforening uden at frygte repressalier.”

LÆS OGSÅ: Kontroller afslører underbetaling af håndværkere på Nyt OUH: Løntyveri, siger forsker

Det underminerer vores danske arbejdsmarkedsmodel og skævvrider konkurrencen til fordel for de virksomheder, der snyder!

Palle BisgaarD, 3F

Flemming H. Grønsund bakkes op af Palle Bisgaard, forhandlingssekretær i Byggegruppen i 3F:

”I byggebranchen oplever vi, at organisationsfjendtlige handlinger er et stigende problem.

Udenlandsk arbejdskraft udgør størstedelen af arbejdskraften på store anlægsprojekter, men når de melder sig ind i 3F, så oplever vi ofte, at de hurtigt forsvinder. De bliver simpelthen opsagt og sendt på et fly tilbage til hjemlandet,” fortæller han.

LÆS OGSÅ: Kontrol afslører lønsnyd på Nyt OUH: 141 håndværkere har fået for lidt i løn

Ifølge Palle Bisgaard er det et meget alvorligt problem, fordi 3F dermed får vanskeligt ved at indgå og håndhæve overenskomster.

”Det underminerer vores danske arbejdsmarkedsmodel, fordi vores arbejde forudsætter, at lønmodtagerne i byggebranchen melder sig ind i 3F.

Skævvrider konkurrencen

Men det skævvrider også konkurrencen til fordel for de virksomheder, der snyder,” siger han.

FH’s næstformand finder det skræmmende at høre, hvordan fagforeningsmedlemmer ansat hos ID Forte er blevet behandlet fra det øjeblik, de meldte sig ind i 3F.

Når vi i FH læser rapporten, får vi det indtryk, at det tydeligt kan betale sig i kroner og øre for virksomheder at holde niveauet for arbejdsmiljø og sikkerhed på et (ekstremt) lavt niveau!

Flemming H. Grønsund

”Men det er desværre langt fra første gang, at vi oplever den type sager. Vores udfordring er, at det er meget vanskeligt at gøre noget ved, når vores medlemmer bliver straffet af virksomheden og sendt tilbage til hjemlandet.

Vi oplever også, at udenlandske virksomheder forlader landet, når vi rejser sager,” siger han.

I dag arbejder mange migrantarbejdere på et parallelt arbejdsmarked i Danmark, hvor arbejdsmiljøet ikke lever op til de normale danske standarder. Det viser en ny og meget omfattende rapport fra Aalborg Universitet.

”Når vi i FH læser rapporten, får vi det indtryk, at det tydeligt kan betale sig i kroner og øre for virksomheder at holde niveauet for arbejdsmiljø og sikkerhed på et (ekstremt) lavt niveau.

Og når der så er nogle migrant-medarbejdere, der melder sig ind i en fagforening, hvor de kan få at vide, hvad disse virksomheder rent faktisk skal leve op til af regler – og dermed hvad deres rettigheder som ansatte i Danmark er – så begynder chikanen fra virksomhederne med det klare formål, at få dem til at melde sig ud eller forlade landet,” siger Flemming H. Grønsund og fortsætter:

Migrantarbejdere har reelt ikke nogen retssikkerhed i Danmark, når de på den måde bliver chikaneret på grund af medlemskab af en fagforening

Flemming H. Grønsund

”Migrantarbejdere har reelt ikke nogen retssikkerhed i Danmark, når de på den måde bliver chikaneret på grund af medlemskab af en fagforening. Samtidig ser vi, at disse medarbejdere, der har været udsat for dette, kort efter er forsvundet ud af landet. Det gør det ekstremt svært for os at bevise, hvad der foregår, før det er for sent.”

Flemming H. Grønsund er ikke i tvivl om, at højere boder er en nødvendig vej at gå, hvis disse virksomheder skal have et tydeligt incitament for at droppe den fortsatte chikane og fyringer af migrantarbejdere.

Hæv boderne

”Hvis vi skal håndtere problemet, så er domstolene nødt til at hjælpe os og hæve boderne for organisationsfjendtlige handlinger.

Det er afgørende, at boden virker afskrækkende.

Det gør en bod på 250.000 kr. ikke, når virksomheder kan spare millioner af kroner på løn, arbejdsmiljø mv. ved at anvende medarbejdere, der ikke er medlemmer af fagforeningen og dermed ikke kender deres rettigheder.”

Tung bevisbyrde på lønmodtagerne

FH’s næstformand vurderer også, at man bør ændre bevisbyrden i sager om repressalier eller opsigelse på grund af fagforeningsmedlemsskab.

”Vi kunne godt tænke os, at man ændrede bevisbyrdereglen til delt bevisbyrde i lighed med forskelsbehandlingsloven, for i dag ligger der en meget tung bevisbyrde på lønmodtagerside, og det betyder, at vi er nødt til at opgive at føre mange sager.

Det betyder også, at det bliver meget vanskeligt at dokumentere problemets omfang,” siger Flemming H. Grønsund.