Aalborg Universitet har på vegne af 3F netop offentliggjort en forskningsrapport af migrantarbejderes arbejdsmiljø i byggebranchen, og rapporten er med mere end 80 interviews og 350 sider et fyrtårn for forskningen på området – både i dansk og europæisk målestok.

Indholdet er mildest talt rystende læsning, siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Flemming Grønsund:

Det er ikke et arbejdsmarked, vi på nogen måder kan være bekendt

Flemming H. Grønsund

”I fagbevægelsen har vi længe kendt til problemerne med social dumping i Danmark, ikke mindst i byggebranchen.

Brug for akut handling

Rapporten er derfor ikke overraskende, men jeg er ærligt talt rystet over, hvor slemt det står til. Vi har udenlandske kolleger på det danske arbejdsmarked som udsættes for løndumping, farligt arbejdsmiljø, kritisable boligforhold og trusler om fyringer og vold.

Når rapporten bruger ordet ’menneskehandel’ om forhold i Danmark, er det helt klart, at der er brug for akut handling. Det er ikke et arbejdsmarked, vi på nogen måder kan være bekendt”.

Rapporten viser også, at migrantarbejdere langt oftere er udsat for arbejdsulykker end deres danske kollegaer, og at kun hver femte arbejdsulykke anmeldes.

Arbejdsgiverne skal løfte ansvaret

Migrantarbejdere udgør ca. 12-13 procent af de beskæftigede i byggebranchen, men 37 procent af dødsulykkerne fra 2016-2022 ramte migrantarbejdere, så også her er tallene helt skæve.

”Det kan og skal vi gøre bedre. Arbejdsgiverne har det retlige ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø – også for migrantarbejdere.

Der er ingen tvivl om, at vi skal bruge alle de nødvendige værktøjer – også de skrappe midler – for at forhindre, at mennesker på den måde bliver udnyttet på det danske arbejdsmarked

Flemming H. grønsund

Det ansvar skal de løfte.

Det gælder også effektiv forebyggelse af arbejdsulykker, ligesom enhver arbejdsulykke selvfølgelig skal registreres, så vi har det fulde overblik over ulykker på det danske arbejdsmarked, siger Flemming Grønsund.

Trusler om vold og fyringer

Rapporten understreger også, at mange migrantarbejdere oplever trusler om vold og fyringer, der forklarer hvorfor migranterne ofte har svært ved at sige fra overfor uværdige arbejdsvilkår. Også i tilfælde hvor arbejdet kan have store sikkerhedsmæssige konsekvenser.

LÆS OGSÅ: Dødsulykke på Strøjer Tegl: 53-årig mand blev ramt af 500 kilo tung lerklump

”Migrantarbejdere er her i sagens natur på et sårbart grundlag. Deres opholds- og arbejdstilladelse er dybt afhængigt af deres konkrete ansættelse, og det skaber en frygt hos mange for at ytre sig om de urimelige vilkår.

Det er både synd for den enkelte migrantarbejder, at man skal finde sig i at leve under trusler og frygt, og samtidigt er det også farligt for vores arbejdsmarked generelt. For vi kan og skal ikke acceptere, at de tilstande er normen på visse dele af arbejdsmarkedet, siger Flemming Grønsund

Rapporten peger selv på flere mulige tiltag, der kan forbedre migranternes arbejdsmiljø og sikkerhed, herunder større konsekvenser for lønsnyd, blandede sjak, flere tilsyn og krav om ID-kort.

Alle nødvendige værktøjer skal tages i brug

”Vi bliver nødt til at komme problemerne med social dumping til livs. Som rapporten anbefaler, kan indførelse af ID-kort, en styrket myndighedsindsats og håndtering af de meget lange og komplekse leverandørkæder være blandt de mange værktøjer, der kan sikre effektiv kontrol med migrantarbejderes arbejdsvilkår.

Der er ingen tvivl om, at vi skal bruge alle de nødvendige værktøjer – også de skrappe midler – for at forhindre, at mennesker på den måde bliver udnyttet på det danske arbejdsmarked, slutter Flemming Grønsund.

Læs rapporten

Læs rapporten

Den samlede rapport peger helt overordnet på et arbejdsliv, som er karakteriseret
af manglende fundamentale rettigheder som menneske og arbejdstager.
Rapporten peger også på, at der mangler sikkerhed i både ansættelse og i arbejdets udførelse, hvor kun arbejdskraften, men ikke mennesket bag arbejdskraften har værdi.