”I fagbevægelsen hilser vi forslaget om et nyt register fra landets øverste borgmestre velkommen. Vi oplever stadig, at der på store dele af arbejdsmarkedet er problemer med ringe løn- og arbejdsvilkår, brud på arbejdsmiljøregler og uanstændige vilkår for vores udenlandske kolleger.

De virksomheder, der ikke behandler deres ansatte ordentligt, skal mærke hammeren falde. Kun derved kan vi sikres ordnede forhold for alle!

Flemming h. grønsund

Derfor har vi i FH også længe arbejdet for, at det bliver nemmere for ordregivere at sortere virksomheder fra, der beviseligt underbetaler deres ansatte og omgår lovgivning”, siger FH næstformand Flemming H. Grønsund.

Svindelfirmaer skal mærkere hammeren falde

Registret skal sikre, at offentlige aktører ved indgåelse af nye kontrakter kan tjekke om en leverandør fremgår af registret for brud på arbejdsklausuler og bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår.

Derved skal den offentlige ordregiver have mulighed for at frasortere leverandøren i forbindelse med levering af opgaven.

”Med en fordobling i antallet af udenlandske arbejdstagere på det danske arbejdsmarked de seneste ti år er velkendte udfordringer med social dumping kun blevet værre.

LÆS OGSÅ: Kamp for ren energi må ikke føre til social dumping

Når vi kan se, at der sker overtrædelser i op mod 79 % af de kontrollerede sager, så tyder det jo på, at der stadig er problemer med konsekvent underbetaling og urimelige arbejdsvilkår for alt for mange lønmodtagere i Danmar

Flemming h. grønsund

Her vil et nyt register, som et ud af flere værktøjer, herunder ikke mindst den fælles myndighedsindsats mod social dumping, bidrage til at vi belønner de virksomheder, der spiller efter reglerne på det danske arbejdsmarked.

De virksomheder, der ikke behandler deres ansatte ordentligt, skal mærke hammeren falde. Kun derved kan vi sikres ordnede forhold for alle”, siger Flemming H. Grønsund og fortsætter:

Overtrædelser i 79% af de kontrollerede sager

”De kommunale kontrolindsatser mod social dumping er vigtige indsatser i kampen mod social dumping.

Men når vi kan se, at der sker overtrædelser i op mod 79 % af de kontrollerede sager, så tyder det jo på, at der stadig er problemer med konsekvent underbetaling og urimelige arbejdsvilkår for alt for mange lønmodtagere i Danmark.

Det arbejdsmarked kan og skal vi ikke acceptere. Derfor skal vi understøtte de mange indsatser, både kommunalt og statsligt med indførelsen af et nyt register. Ingen offentlige midler skal bidrage til social dumping”.