Social dumping

Bøder i millionklassen for social dumping forbliver ubetalte

Siden 2013 er social dumping fordoblet i den østrigske byggebranche. For fem år siden var cirka 25 procent af arbejdstagerne udstationerede udlændinge, der fik langt under det samme i løn som deres østrigske kolleger. I dag er tallet steget til næsten 50 procent. Ved grænsen til Ungarn er tallet oppe på 70 procent

Flight Personnel Union starts trade union in Romania

After years of trying to organise Romanian workers after they arrive in Denmark, we have finally taken a more proactive approach: To organise and help build a trade union in Romania, says Vice President, Anders Mark Jensen, from The Flight Personnel Union in Denmark.

SU udnyttes til social dumping

Den danske SU bliver i stor stil brugt til at supplere alt for lave lønninger op hos europæiske studerende i Danmark. Mindst en tredjedel af dem arbejder under overenskomsternes mindstelønssatser, og det udfordrer lønniveauet på de danske arbejdspladser. Der er behov for ændret praksis på området, mener LO.

Radikale Venstres forslag går på at skaffe billig arbejdskraft fra tredjelande

Det giver ingen mening, når Radikale Venstre foreslår at lette virksomhedernes adgang til at hente udenlandsk arbejdskraft. Virksomhederne har allerede i dag ganske god adgang til udenlandsk arbejdskraft. De har i dag fri adgang til flere hundrede millioner af arbejdstagere i EU, samt til lønmodtagere fra tredjelande via erhvervsordningerne som fx beløbsordningen.

Stram finanslov forringer lønmodtagernes vilkår

Regeringens forslag til finanslov er en hård pille at sluge for lønmodtagerne. Udsigt til ringere arbejdsmiljø, færre penge til kampen mod social dumping og nedskæringer på erhvervsskolerne. ?Jeg forventer derfor, at den afsatte pulje på 1,6 mia. kr. er med til at bekæmpe social dumping, forbedre arbejdsmiljøet og sikre høj kvalitet på erhvervsuddannelserne?, siger Lizette Risgaard.

Positive træk i EU’s luftfartspakke, men for få konkrete tiltag

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort sin luftfartspakke, hvor det bl.a. skitseres, hvordan EU skal klare sig bedre i konkurrencen med luftfartsselskaber fra tredjelande. Positivt, at Kommissionen anerkender problemer med social dumping, men for få konkrete tiltag, siger LO's næstformand Arne Grevsen.

Regeringen nedprioriterer arbejdsmiljø og indsats mod social dumping

?Det er hovedløst, når regeringen afsætter færre midler til bedre arbejdsmiljø og bekæmpelse af social dumping. Vi skal holde meget længere på arbejdsmarkedet, og det kan altså kun lade sig gøre, hvis der er et godt arbejdsmiljø. På samme måde er det afgørende, at arbejde udføres i overensstemmelse med dansk lov og på danske løn- og arbejdsvilkår, siger LO's næstformand Lizette Risgaard.

Useriøst, Anders Samuelsen

Social dumping er ikke et problem i Danmark, og fagbevægelsen har opfundet begrebet for at skabe frygt, siger formanden for liberal Alliance, Anders Samuelsen. ?Useriøst?, siger Lizette Risgaard.