Arbejdstagerrepræsentanter fra både Polen og Tyskland tegnede i tirsdags et uhyggeligt billede af, hvordan en arbejdsdag ser ud for de ansatte på Amazons lagre i de to lande.

Det blev gjort klart, da Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i denne uge satte fokus på arbejdsvilkårene på Amazons lagre.

De ansatte udsættes for urimelige produktivitetskrav.

F.eks. møder de forbud mod at tage private opkald eller at drikke vand i arbejdstiden, ligesom de er underlagt krav om til enhver tid at bære alle deres personlige ejendele i en gennemsigtig rygsæk – også selvom en vagt varer 10 timer.

Det får mig til at tænke på tidligere årtiers brutale behandling af lønmodtagere. Det kan vi ikke acceptere i Europa, og det skal stoppes!

Flemming h. grønsund

Overvåges af kunstig intelligens

De ansatte overvåges også af kunstig intelligens, hvor algoritmer måler deres produktivitetsindsats. Hvis ikke indsatsen lever op til de urimelige produktivitetskrav, bliver de ansatte som oftest fyret.

FH’s næstformand, Flemming H. Grønsund, siger: ”Uanset størrelse og økonomisk magt, skal ingen arbejdsgiver vinde ved at konkurrere på dårlige arbejdsvilkår. Det får mig til at tænke på tidligere årtiers brutale behandling af lønmodtagere. Det kan vi ikke acceptere i Europa, og det skal stoppes!”

Den barske virkelighed om arbejdsvilkårene hos Amazon kom frem under en høring i Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i tirsdags.

Her havde medlemmerne af Udvalget inviteret både arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter ind for at give et indblik i arbejdsvilkårene hos Amazon, der har i alt 150.000 ansatte i EU. Amazon selv ønskede dog ikke at deltage.

Algoritmer fyrer polske lagremedarbejdere, hvis ikke de er hurtige nok

En tydeligt følelsesladet arbejdstagerrepræsentant gav under høringen en detaljeret fortælling om lagerarbejdernes arbejdsvilkår hos Amazon i Polen.

Her bliver de mødt af direkte absurde produktivitetskrav, der bl.a. omfatter krav om at producere minimum 150 enheder i timen. Det svarer til, at der for hvert minut skal findes og pakkes 2,5 varer pr. ansat. Ifølge arbejdstagerrepræsentanten er det fysisk umuligt og et tydeligt tegn på, at Amazon behandler sine ansatte som robotter.

Arbejdstagerrepræsentanten kunne også fortælle, at de ansattes produktivitet overvåges og kontrolleres af algoritmer uge for uge.

Jo hurtigere de arbejder én uge, jo hurtigere skal de arbejde ugen efter. Hvis ikke de møder kravet med helt op til 90, nogle gange 98, pct., sender algoritmen en anbefaling til ledelsen om at fyre den pågældende medarbejder.

Algoritmens anbefaling kontrolleres ikke

Anbefalingen kontrolleres ikke af den ansvarshavende leder, og der er heller ingen mulighed for at klage over hverken evalueringen eller den potentielle fyring.

Jeg kan ikke sige andet end, at det er helt forrykt, det der foregår hos Amazon i Polen.

flemming h. Grøndsund

Næstformand i FH, Flemming Grønsund, siger: ”Jeg kan ikke sige andet end, at det er helt forrykt, det der foregår hos Amazon i Polen.

Algoritmer bør benyttes til at forbedre arbejdsmiljøet og ikke til at forværre det. Det er skræmmende, og fuldstændig urimeligt at en ansvarshavende leder ikke kontrollerer de anbefalinger, algoritmen giver.

Elektroniske ledelsesværktøjer må kun bruges som vejledende støtteredskab, men må aldrig erstatte den direkte dialog mellem leder og medarbejder”.

I Polen er der desuden en lang række sager om fyringer forårsaget af sygefravær. Et fravær der endda er velunderstøttet af lægeerklæringer fra enten egen læge eller hospitaler.

Ville undersøge dødsfald på lager og blev fyret

Der er også eksempler på fyringer af arbejdstagerrepræsentanter, selvom de ifølge loven er beskyttet mod sådanne fyringer. Ét af eksemplerne omhandler en arbejdstagerrepræsentant, der ønskede at igangsætte en undersøgelse af et dødsfald på et af Amazonlagrene i Polen.

Mange af de samme urimelige forhold ses på Amazons lagre i Tyskland. Selvom fagbevægelsen her er lykkedes med at bruge strejkevåbenet til at få bedre arbejdsvilkår i visse delstater, er der også i Tyskland lang vej endnu til ordentlige forhold for de ansatte.

Gense høring om Amazon

Gense høring om Amazon

Høringen i Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender kan genses her: