Den 22. november samledes repræsentanter fra nordisk fagbevægelse til styrelsesmøde i Vilnius. Aktuelle strejker og ikke mindst retten til at strejke var et gennemgående tema.

I Finland oplever man, at den nye regering har fremlagt et program, der dels byder på store forringelser på det sociale område – herunder på arbejdsløshedsunderstøttelsen, og også begrænser strejkeretten – først og fremmest retten til sympatikonflikter.

Vi er de lande i EU, der har det laveste antal strejkedage. Men når Tesla ikke vil vise respekt for den måde, tingene gøres på i Sverige, tager man selvfølgelig strejkevåbnet i brug!

Flemming H. Grønsund

Næstformanden for SAK, Katia Syvärinen udtrykte den store frustration man føler i finsk fagbevægelse. Hun fortalte, at ændringer på arbejdsmarkedsområdet plejer at blive løst gennem trepartsforhandlinger. Denne gang sker ændringerne hen over hovedet på fagbevægelsen.

Formanden for LO i Sverige, Susanna Gideonsson fortalte om den igangværende strejke i Sverige mod Tesla, der både har værksteder og produktion af komponenter i Sverige.

Norske transportarbejdere bakker op

Strejken der er iværksat af IF-Metall, fordi Tesla nægter at indgå overenskomst, har spredt sig og der er sympatikonflikt der gør, at havnearbejderne ikke håndterer varer til og fra Tesla, og det svenske serviceforbund betjener ikke Teslas lokaler.

LÆS ALT om IF-Metalls strejke mod TESLA

I Norge vil der være opbakning fra de norske transportarbejdere, der vil ramme gods til og fra Tesla.

Susanna Gideonsson udtalte, at eftersom man i Sverige hverken har lovgivning om løn eller almengøring, så er strejkevåbnet det eneste våben man har for at presse en virksomhed som Tesla.

Flemming Grønsund, næstformand i FH, der deltog i mødet siger, at man i de nordiske lande ikke har tradition for at strejke i tide og utide. ”Vi er de lande i EU, der har det laveste antal strejkedage.

I Finland oplever man, at der sker store forringelser på arbejdsmarkedsområdet og begrænsninger i strejkeretten. Hen over hovedet på fagbevægelsen. Derfor har vi på mødet i Vilnius vedtaget en støtteerklæring til finsk fagbevægelse!

Flemming H. GRønsund

Men når Tesla ikke vil vise respekt for den måde, tingene gøres på i Sverige, tager man selvfølgelig strejkevåbnet i brug.

I Finland oplever man, at der sker store forringelser på arbejdsmarkedsområdet og begrænsninger i strejkeretten. Hen over hovedet på fagbevægelsen.

Derfor har vi på mødet i Vilnius vedtaget en støtteerklæring til finsk fagbevægelse”. 

Læs støtteerklæring fra nordisk fagbevægelse

Fakta om strejken mod Tesla

Fakta om strejken mod Tesla

De ansatte hos Tesla fortjener retfærdige og sikre arbejdsforhold, præcis som alle andre på den svenske arbejdsmarked. IF Metall har derfor forhandlet med Tesla i en længere periode.

Desværre har de afvist at indgå en kollektiv overenskomst og bryder dermed grundlæggende principper på det svenske arbejdsmarked. Derfor har IF Metall strejket på Teslas svenske servicecentre og værksteder siden den 27. oktober 2023

Mere fra NFS-styrelsesmødet i Vilnius

Mere fra NFS-styrelsesmødet i Vilnius

Krigen i Gaza blev også drøftet på NFS-styrelsesmøde i Vilnius med generalsekretæren for ITUC (International Trade Union Confederation), Luc Triangle. Luc fortalte, at samarbejdet mellem Histadrut og PGFTU går mange år tilbage, og det er værd at bemærke, at aktiviteterne, hvor Histadrut laver kurser og giver juridisk hjælp til PGFTU’s medlemmer, er fortsat under krigen.

Det er mundet ud i en fælles udtalelse som altså både den isralelske og palæstinensiske organisationer støtter op om

Læs mere her