Helt almindelige lønmodtagere med langt til arbejde skal have et forhøjet befordringsfradrag til både privat og offentlig transport på grund af stigende priser. Det foreslår Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Arbejdsret

Arbejdsret
Arbejdsret
Arbejdsret
En principiel og vigtig landsretsdom fastslår, at en taxachauffør ikke skal betale for skader på taxaen efter uheld, selvom han bagefter skrev under på en skyldnererklæring. FH advarer: Skriv aldrig under på den slags aftaler uden din fagforening. 3F oplever i stigende grad chauffører presses til at skrive under på, at de er skyld i skader.
Store bededag
Store bededag
Store bededag
FBC SØFORKLARING AFVIST: Et stort hollandsk konsortium, FBC, der med hjælp fra udenlandske arbejdere graver ud til Femern-tunnel til vands, har siden 2020 forsøgt at undgå at overholde overenskomstaftale med påstanden om, at arbejderne er sømænd. Men den går ikke, fastslår en ny kendelse, som glæder FH: Virksomheder skal ikke kunne løbe fra aftaler med den slags søforklaringer, mener FH.
Arbejdsret
Arbejdsret
Arbejdsret
Arbejdsgiver fyrede en AMR for tyveri af sit eget opsigelsesbrev. Men det var ikke tyveri, fastslår faglig voldgift. Det koster en halv mio. kr. i erstatning, fordi han var tillidsvalgt. FH er glade for kendelsen og erstatningens størrelse. Arbejdsgiver skal have klar dokumentation og styr på grundlaget inden afskedigelse, fastslår FH.
Ulovlig fyring
Ulovlig fyring
Ulovlig fyring
ARBEJDSRETTEN MED VIGTIG AFGØRELSE: Det går ikke, at arbejdsgivere forsøger at omgå overenskomsten og undgå at betale løn under sygdom ved at afskedige ansatte. Det fastslår Arbejdsretten i en sag, som FH har vundet på vegne af 3F og chauffør Pia Slivsgaard der blev fyret, da hun oplyste arbejdsgiver Bergholdt.dk A/S om en snarlig operation. Virksomheden skal betale bod på 30.000 kr.
Falske selvstændige
Falske selvstændige
Falske selvstændige
Højesteret underkender udbredt forretningsmæssig finte, hvor virksomheder kan omgå arbejdsgiverforpligtelser ved at kræve, at lønmodtagerne opretter cvr-nummer.
Principiel sejr
Principiel sejr
Principiel sejr
En arbejdsgiver kunne ikke uden videre bruge corona som force majeure til at hjemsende medarbejdere uden løn. Det viser en principiel sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation har vundet for Serviceforbundet. Sagen kan også få betydning for eventuelle kommende nedlukninger på grund af stop for energiforsyning til produktion, vurderer FH-advokat.
Ny afgørelse
Ny afgørelse
Ny afgørelse
Godt nyt for fleksjobbere: Arbejdsretten har kompetencen til at afgøre sager om deres ansættelsesforhold, også selvom arbejdsgiveren ikke har overenskomst. Det viser en afgørelse, i en sag, som FH fører for 3F.

OVERENSKOMST

Ny rapport: ETUC kræver handling for at styrke kollektive forhandlinger i medlemslande
Læs mere