Arbejdsret

Stor sejr for fleksjobbere
Stor sejr for fleksjobbere
Stor sejr for fleksjobbere
Virksomheder uden overenskomst skal oplyse fleksjobbere om overenskomstens rettigheder, inden der aftales andre vilkår. Det fastslår Arbejdsretten i en vigtig og principiel dom, som FH har ført på vegne af 3F. To fleksjobbere får tilsammen 87.600 kr. i efterbetaling af løn og pension
Arbejdsret
Arbejdsret
Arbejdsret
Fyret medarbejder tilkendt 85.000 kr. i godtgørelse af Afskedigelsesnævnet, der fastslår, at en afskedigelse med henvisning til at medarbejderen lugtede af sved, ikke var saglig. FH har vundet sagen på vegne af NNF-medlemmet.
Arbejdsret
Arbejdsret
Arbejdsret
ARBEJDSRETTEN MED VIGTIG AFGØRELSE: Det går ikke, at arbejdsgivere forsøger at omgå overenskomsten og undgå at betale løn under sygdom ved at afskedige ansatte. Det fastslår Arbejdsretten i en sag, som FH har vundet på vegne af 3F og chauffør Pia Slivsgaard der blev fyret, da hun oplyste arbejdsgiver Bergholdt.dk A/S om en snarlig operation. Virksomheden skal betale bod på 30.000 kr.
Falske selvstændige
Falske selvstændige
Falske selvstændige
Højesteret underkender udbredt forretningsmæssig finte, hvor virksomheder kan omgå arbejdsgiverforpligtelser ved at kræve, at lønmodtagerne opretter cvr-nummer.
Principiel sejr
Principiel sejr
Principiel sejr
En arbejdsgiver kunne ikke uden videre bruge corona som force majeure til at hjemsende medarbejdere uden løn. Det viser en principiel sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation har vundet for Serviceforbundet. Sagen kan også få betydning for eventuelle kommende nedlukninger på grund af stop for energiforsyning til produktion, vurderer FH-advokat.
Ny afgørlse
Ny afgørlse
Ny afgørlse
Godt nyt for fleksjobbere: Arbejdsretten har kompetencen til at afgøre sager om deres ansættelsesforhold, også selvom arbejdsgiveren ikke har overenskomst. Det viser en afgørelse, i en sag, som FH fører for 3F.
Principiel afgørelse
Principiel afgørelse
Principiel afgørelse
Udenlandske moderselskaber med filialer i Danmark kan ikke løbe fra overenskomstforpligtelser ved at lukke filialerne. Moderselskabet indtræder nemlig i filialens forpligtelser. Det viser en sag, som FH har vundet for Dansk Metal.

OVERENSKOMST

Fagbevægelsen: Den danske model har vist sin styrke
Læs mere