Generelt

Hvad er baggrunden for reglerne?
Hvad skal registreres – hvad udgør arbejdstid?
Er det arbejdstid, hvis man modtager løn?
Hvad er hviletid?
Hvornår træder reglerne i kraft?

Pauser og sygdom

Skal man tidsregistrere sin frokostpause?
Hvordan håndterer reglerne registrering af pauser og nødvendige hvileperioder for medarbejdere, der ofte arbejder på steder uden ordentlige eller faste pausefaciliteter?
Skal man tidsregistrere sygedage/sygeperioder?

Transporttid til og fra arbejde

Hvordan påvirker de nye regler om tidsregistrering de medarbejdere, som potentielt arbejder på forskellige lokationer hver dag?
Skal man tidsregistrere transporttid til og fra arbejde hvis man (for samme arbejdsgiver) møder ind på (midlertidige) arbejdspladser med i kortere perioder (3-6-9 måneder), fx på skiftende byggepladser?
Betragtes rejsetid mellem forskellige arbejdssteder i løbet af arbejdsdagen som arbejdstid, der skal registreres?
Betragtes transporttid fra eget hjem til arbejdspladsen som arbejdstid, der skal registreres, hvis en medarbejder skal afhente kollegaer og bringe dem til arbejdspladsen?
Skal en medarbejder registrere telefonopkald under kørsel til og fra arbejde som arbejde?

Arbejdsopgaver uden for normal arbejdstid

Vil tidsregistreringen være nødvendig for akutte opkald eller serviceopgaver uden for normal arbejdstid
Findes der en bagatelgrænse for den arbejdstid, der skal registreres?
Kan medarbejderne stadig tage overarbejde eller have fleksible arbejdstider under den nye tidsregistreringslovgivning?
Findes der undtagelser i de nye regler om tidsregistrering, som er relevante for arbejde fx ved nødopkald eller overarbejde under særlige omstændigheder?
Hvad er proceduren for at registrere tid, når uforudsete opgaver forlænger arbejdsdagen ud over det planlagte?

Manglende overholdelse af reglerne om tidsregistrering

Hvem bærer det juridiske ansvar for manglende overholdelse af tidsregistreringskravene – er det medarbejderen, arbejdsgiveren eller begge parter?
Hvad sker der, hvis en medarbejder ikke overholder kravet om tidsregistrering, selvom arbejdsgiver har stillet et tidsregistreringssystem til rådighed?
Kan en medarbejders manglende tidsregistrering medføre ansættelsesretlige konsekvenser?
Hvad sker der, hvis en medarbejder ikke overholder kravet om tidsregistrering, fordi arbejdsgiver ikke har stillet et tidsregistreringssystem til rådighed?

Diverse spørgsmål

Skal der afsættes tid til tidsregistrering?
Hvordan registreres hjemmearbejde
Hvordan registreres sociale firmaarrangementer?
Skal frivilligt arbejde registreres?
Hvordan registreres kurser, som medarbejderen tager i arbejdsgivers interesse?
Skal arbejdstid registreres på daglig basis?
Skal man tidsregistre arbejde i bijob?
Kan man nøjes med at registrere antal timer for en arbejdsdag, eller skal tidsrummet også registreres for at leve op til tidsregistreringskravet?
Hvis man tidsregistrerer allerede inden de nye regler træder i kraft, skal man så gøre noget andet nu

Hviletidsreglerne

Gælder reglen om 11 timers daglig hvile og tidsregistreringskravet, når en medarbejder fx arbejder om aftenen fra eget hjem og lukker sin arbejds-pc kl. 23, og skal møde på arbejde kl. 8?
Må en medarbejder læse arbejdsrelaterede e-mails under sit ugentlige fridøgn, hvor medarbejderen burde have hviletid (fx en søndag på sin telefon)?

Undtagelser

Hvem er undtaget fra tidsregistrering?
Kan man selv aftale med sin arbejdsgiver, at man er ”selvtilrettelægger” og dermed ikke være omfattet af kravet om at registrere arbejdstid?