Murer på tag i uskarpe omgivelser
SOCIAL DUMPING

Discount-arbejdsmarked på fremmarch må stoppes nu: Snyd og bedrag er dagens orden. Ren Wild West.

Sårbar udenlandsk arbejdskraft udsættes for underbetaling, slumagtige boligforhold og dårligt arbejdsmiljø uden pauser og hviletid. Der er opstået et parallelt arbejdsmarked, hvor overenskomster og regler sat ud af kraft. Snyd og bedrag og hårrejsende vilkår er dagens orden.

Fagbevægelsen er dagligt vidne til misbrug af sårbare udenlandske lønmodtagere inden for især byggeriet, transport- og servicesektoren. Det handler bl.a. om underbetaling, slumagtige boligforhold og dårligt arbejdsmiljø fx uden pauser og hviletid. Vi har set det bl.a. i Padborg-sagen og nemlig.com.

Lizette Risgaard

Stop for fusk og fupfirmaer

Mange kommuner og regioner har ikke indført arbejds- eller lærlingeklausuler. Samtidig er kontrollen hos nogle af de kommuner og regioner, der har indført klausuler ikke-eksisterende eller så ringe, at den er uden effekt. Det er unfair og uværdigt. Kommuner og regioner skal ikke bidrage til arbejdsløshed eller hårdere arbejdsliv – og de gode kommuner og regioner skal fremhæves som forbilleder.

I februar trådte en ny særlov om boligforholdende til udenlandske arbejdstagere i kraft. Loven, der skulle forbygge smittespredning, gælder dog kun til november. Det er et problem, for der har både før og under coronaepidemien været utallige eksempler på uhumske og direkte sundhedsskadelige boligforhold. Det skal der gøre op med, og derfor bør loven gøres permanent.