Faglært uddannelse: Tømrere i arbejde

Vi mangler hundredtusinde faglærte

MANGLEN PÅ faglært arbejdskraft kommer til at få større konsekvenser for Danmark, end den velmenende venstrefløj og bedrevidende højrefløj overhovedet gør sig forestillinger om. Hvis de gjorde, ville de helt…

Tømrer på arbejde på værkstedet

Nanna Højlund: SVU er også en god forretning for virksomhederne

Det er uforståeligt, at Dansk Industri og Dansk Erhverv vender tommelfingeren nedad til FH’s forslag om at hæve Statens voksenuddannelsesstøtte for få flere til at tage videre- og efteruddannelse. Ikke alene vil forslaget sikrer virksomhedernes medarbejdere et forsørgelsesgrundlag, mens de dygtiggør sig. Det vil også styrke både produktiviteten og beskæftigelsen.

Uddannelse elev rækker finger op for at spørge læreren om noget

De unge har brug for uddannelser der fører til job

Hvor er det befriende, at regeringen er klar til et opgør med den fejlslagne centralisering, der i alt for mange år har trukket Danmark skævt. For med sit nye udspil Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund er der stort set gevinst på alle hylder: De unge får bedre mulighed for at uddanne sig i hele landet, virksomhederne uden for de store byer får adgang til flere kvalificerede medarbejdere, og trængslen på uddannelsesstederne i storbyerne dæmpes.

Mand i orange arbejdstøj med indkøbsvogn i supermarked

Tre konkrete indsatser skal få os hele vejen ud af coronakrisen

Danmark er kommet bedre gennem coronakrisen end frygtet, men vi står stadig foran en stort arbejde med genopretningen. Sidste uges aftale om at bekæmpe den stigende langtidsledighed var et vigtigt skridt på vejen. Men skal vi komme stærkere ud på den anden side kræver det, at vi får en bedre dagpengedækning og flere investeringer i uddannelse og opkvalificering.

FH og DA: Social dialog er forudsætningen for et stærkt EU

EU’s sociale topmøde i Porto d. 7.-8. maj kan sætte gang i det potentiale, som blandt andet digitaliseringen og den grønne økonomi vil skabe i de kommende år, men det kræver et stærkt mandat og inddragelse af arbejdsmarkedets parter. FH og DA deltager meget gerne i det arbejde – ligesom vi også mener, at arbejdsmarkedets parter skal inddrages i alle medlemslande for at sikre bred forankring i samfundet.

SAS: Rengøringsmand der går op bord i flyvemaskinen

Cheføkonom Jonas Schytz Juul: Coronakrisen har ramt arbejdsmarkedet skævt

Nedlukningen har ramt nogle hjørner af arbejdsmarkedet hårdt. En ny undersøgelse viser, at ca. 30 pct. af de ufaglærte oplevede lavere lønindkomst i 2020. Blandt de rigeste var tallet 10 pct. Denne markante forskel illustrerer nogle af de skævheder på arbejdsmarkedet, som bør tænkes ind i den politiske genopretningsindsats.