ÅRETS INDSATS 2022

Fremtidens velfærdssamfund

Dansk økonomi har klaret sig godt igennem coronakrisen. Allerede i midten af 2021 var aktivitetsniveauet og beskæftigelsen tilbage på niveauet, før corona brød ud. Samtidig er de offentlige finanser fortsat sunde. 2022 bliver et år, hvor økonomien og arbejdsmarkedet skal normaliseres og tilbage på sporet fra før krisen – med en solid økonomi og et arbejdsmarked uden væsentlige ubalancer.

Kan vi holde til det?

67 år

PENSIONSALDER I 2022

68 år

PENSIONSALDER I 2030

69 år

PENSIONSALDER I 2035

70 år ?

PENSIONSALDER I 2040

Mere tryghed til lønmodtagerne

“Hele Danmark tjener på, at lønmodtagerne er omstillingsparate og tør skifte job, og det forudsætter en vis tryghed på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi nu, at udhulingen stopper, og at forsikrede ledige får forhøjede dagpenge i de første tre måneder, de er ledige”, siger Lizette Risgaard.

Sammen om samfundet. Sammen om grøn omstilling.

Se FH’s 3 klimaudspil: Sammen om grøn omstilling, Retfærdig grøn omstilling samt Klimatilpasning til tiden

LÆS MERE