SOSU, Social og sundhedsassistent, Plejehjem, Fagbevægelsens Hovedorganisationa
Udvikling af den offentlige sektor

Et stærkt samfund bygger på en stærk offentlig sektor

Vi har alle sammen brug for en velfungerende offentlig sektor. Når vi sender vores børn i daginstitution eller skole, når vi uddanner os, eller når vi bliver arbejdsløse syge og ældre. Et samfund med vækst og velfærd bygger på en stærk offentlig sektor

Regeringen forudser en massiv gevinst ved at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor. Men regnestykket er baseret en urealistisk forudsætning om, at alt sygefravær vikardækkes fuldt ud, påpeger Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Vi har først og fremmest brug for et opgør med den voksende økonomiske ulighed, men også social ulighed i uddannelse, sundhed og levealder skal prioriteres højt på den politiske dagsorden.