Hvad en chef kan tillade sig over for sine medarbejdere, er altid et vigtigt spørgsmål.

Det gælder ikke mindst op til Europa-Parlamentsvalget, hvor emner som overvågning og digital ledelse er noget, mange kandidater har et ønske om et lovgive omkring.

Chefen har kun behov for at overvåge en arbejdscomputer, hvis han er en dårlig chef. Hvis du er nået derud, hvor du er nødt til at begrænse medarbejderne, så er du fejlet som leder!

Jan Kristoffersen

Det gælder også Jan Kristoffersen, der er spidskandidat for Alternativet.

”Jeg tror, det ville være hensigtsmæssigt for EU at lave regler for overvågning på arbejdspladsen. Men man skal heller ikke fra EU’s side lave paniklovgivning baseret på en forside i Ekstra Bladet, for det er noget, der vedrører en halv million mennesker,” siger han.

Han mener ikke nødvendigvis, at al lovgivning på arbejdspladser bør forbydes. Men han har en klar holdning om de chefer, der ser et behov for det.

”Chefen har kun behov for at overvåge en arbejdscomputer, hvis han er en dårlig chef. Hvis du er nået derud, hvor du er nødt til at begrænse medarbejderne, så er du fejlet som leder,” mener han.

Må ikke blive syg af arbejdet

Selvom Jan Kristoffersen går meget op i lønmodtagernes rettigheder på det europæiske arbejdsmarked, så mener han ikke, at en indskrænkelse af den fri bevægelighed er det rigtige middel til at bekæmpe social dumping.

”Det er vigtigt med ordentlige forhold. Men det er også vigtigt, at mennesker kan vandre. Og jeg mener ikke, der er en modsætning mellem de to ting,” siger han.

Det vigtige for ham er, at vi sikrer ensartede forhold i EU-landene. Både når det kommer til arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.

”Der skal ikke være forskel på, om man er på en byggeplads i Danmark eller i Portugal. Begge steder skal man være sikker på, men ikke bliver syg eller dør af at gå på arbejde,” fastslår han.