Arbejdsmiljø

Murer i gang med at mure op

FH: Konkurrenceevne ja – men husk arbejdsvilkårene

EU's stats- og regeringschefer har fastsat prioriteter frem mod 2029 med fokus på sikkerhed, konkurrenceevne og grøn omstilling. FH støtter dette, men påpeger behovet for livslang læring og ordentlige arbejdsvilkår, fair konkurrence og bedre forhold for vandrende arbejdstagere.

ETUC: Tesla fører an i angreb på lønmodtageres rettigheder i Europa

GLOBAL RIGHTS INDEX 2024 CHOKERER: Tesla's afvisning af kollektive forhandlinger markerer en bekymrende tendens, hvor arbejdstagernes rettigheder eroderes i Europa. Nye tal påpeger at over halvdelen af Europas lande krænker rettighederne til kollektive forhandlinger, mens tre fjerdedele af landene bryder retten til at strejke