EU’s stats- og regeringschefer er enige om EU’s prioriteter frem mod 2029. Sikkerhed, konkurrenceevne og omstilling står højt på prioritetslisten.

FH bakker op om prioriteterne, men minder EU-cheferne om, at en af grundstenene for europæisk konkurrenceevne og grøn omstilling er livslang læring og ordentlige arbejdsvilkår for arbejdstagerne – ikke mindst dem, der flytter over grænserne for at arbejde.

EU skal ikke blande sig i alt og slet ikke det, vi aftaler i overenskomsterne

Flemming H. grønsund

Flemming H. Grønsund udtaler:

“EU skal ikke blande sig i alt og slet ikke det, vi aftaler i overenskomsterne.

Jeg havde dog gerne set, at stats- og regeringscheferne havde anerkendt, at livslang læring og ordentlige arbejdsvilkår er nødvendige elementer, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling.

Torsdag og fredag var EU’s stats- og regeringschefer til topmøde i Bruxelles. Her blev de enige om, hvem der skal stå i spidsen for EU de kommende år.

Fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår

De blev ligeledes enige om, hvad EU skal koncentrere sig om frem mod 2029. Sikkerhed, det indre marked og konkurrenceevne samt klima og omstilling står højt på EU’s prioritetsliste – den såkaldte ”strategiske dagsorden 2024-2029”.

Flemming Grønsund, næstformand i FH:

“Når EU-cheferne taler om det indre marked og konkurrenceevne, tænker jeg også på fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår.

Vi kommer ikke uden om, at den frie bevægelighed af vandrende arbejdstagere langt fra er retfærdig for alle. Vi ser for meget sjusk med arbejdsmiljøet samt løn- og arbejdsvilkårsregler, der ikke respekteres. Det skal vi have sat en stopper for i EU

flemming h. grønsund

Vi kommer ikke uden om, at den frie bevægelighed af vandrende arbejdstagere langt fra er retfærdig for alle.

Vi ser for meget sjusk med arbejdsmiljøet samt løn- og arbejdsvilkårsregler, der ikke respekteres. Det skal vi have sat en stopper for i EU.”, siger Flemming H. Grønsund.

Europa står overfor store udfordringer med klimaforandringerne, stigende ulighed, migration, aldrende befolkninger og ikke mindst krig.

Tre overskrifter

Det er nogle af disse udfordringer, som EU-cheferne adresserer. Den strategiske dagsorden er således de 27 stats- og regeringscheferne politiske indspark til en ny Kommissions arbejde.

Prioriteterne samler sig omkring tre overskrifter:

  • Et frit og demokratisk Europa
  • Et stærkt og sikkert Europa
  • Et velstående og konkurrencedygtigt Europa.

Arbejdsmarkedsområdet fylder næsten intet i den 21 sider lange prioritetsliste. Men på sidste side nævner stats- og regeringscheferne, at Europa skal opretholde den sociale dimension.

Styrk den sociale dialog

EU og medlemslandene skal dernæst styrke den sociale dialog, reducere uligheder i samfundet og stå fast på lige muligheder for alle og investere i livslang læring.

Cheferne vil også styrke mobiliteten af talenter i Europa, men der tales ikke om, at mobiliteten skal være retfærdig og ske på ordnede forhold.

Stats- og regeringschefernes prioritetsliste vil indgå i de forhandlinger, der nu skal forgå med Parlamentet og Kommissionen om det endelige femårige arbejds- og lovgivningsprogram for EU.

Du kan læse stats- og regeringschefernes prioriteter her