Fagbevægelsens Hovedorganisation, 2 byggekonstruktører kigger på tegninger sammen på byggeplads, Ludvigsen
BFA

Fælles indsats for et bedre arbejdsmiljø

Med trepartsaftalen om nationale mål fra 2020 fik BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø et øget medansvar for at nå de fastsatte branchemål frem mod 2030. Her kan du læse, hvordan aktiviteterne foregår, og på de resultater som indtil videre er opnået.