For et år siden var det 90% af medarbejderne i Vordingborg Kommunes Center for Socialpædagogik som svarede, at de var ergonomisk udfordret ved forflytninger og bespændinger – altså at hjælpe borgerne med at bevæge sig rundt og at spænde dem fast i biler og kørestole.

I den seneste APV er tallet faldet til under 20%.

De bagvedliggende årsager

Forandringen begyndte, da arbejdsmiljørepræsentant Nura Subasic kontaktede BFA Velfærd og Offentlig administrations besøgsteam.

I en længere dialog med ledelse og medarbejdere identificerede BFA’s konsulenter de bagvedliggende årsager til de ergonomiske udfordringer og fik koblet de rette værktøjer på til at ændre på tingene.

Før gjorde jeg alting selv. Jeg tænkte nok, at de ikke kunne finde ud af det, men nu er vi mere fælles om det hele. Borgerne rører farverne selv, bærer brædder med keramik og flytter spande. De kan lide det. I starten blev de overraskede over, at de fik lov til det. De troede ikke, at de måtte!

Lillian Jensen, værkstedassistent, Præstø

”BFA hjalp os med at få øje på de ressourcer, som vi har rundt omkring os. Vi fik bl.a. et værktøj til at analysere borgernes ressourcer, og vi blev meget bedre til at inddrage hinandens kompetencer,” siger Nura Subasic.

De fælles ressourcer

Konsulenterne skabte et stærkere fokus på at udnytte borgernes egne ressourcer. Det aflaster medarbejderne, når borgerne f.eks. går selv uden hjælp eller selv komme op i sengen, selv om det går langsommere.

Tilsvarende er medarbejderne blevet bedre til at udnytte hinandens viden og kompetencer på tværs af Centres forskellige afdelinger og institutioner.

”Det er en væsentlig forskel. Jeg tror, det betyder meget, at medarbejderne føler, at de er blevet hørt, og at de har fået et værktøj, de selv kan arbejde videre med,” siger Nura Subasic.

 Fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø, BFA

 
Fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø, BFA

I BFA’erne samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere for at fremme et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladserne. De fem BFA dækker tilsammen hele det danske arbejdsmarked:

  • BFA Velfærd og Offentlig administration
  • BFA Bygge & Anlæg
  • BFA Industri
  • BFA Handel, Finans og Kontor
  • BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord