CPH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Københavns Lufthavn, Lufthavnsfunktionær, Luftfart
RAPPORT

Sæt rammer for det grænseløse arbejde

Arbejdet flyder mere og mere ind over grænsen til vores privatliv. Vi har fået mere frihed og ansvar – og samtidig æder arbejdet sig i stigende grad ind på vores personlighed og fritid. Det er på høje tid, at arbejdspladserne tager hånd om fænomenet, som belaster mange.

Nu breder arbejdet sig også mentalt set ind over vores privatliv og personlighed, fx ved at konstante bekymringer over arbejdet suger ressourcer ud af privatlivet.

Den mentale grænseløshed har bredt sig i en grad, så det er blevet en alvorlig belastning.

Det er på høje tid, at både arbejdspladser og politikere stopper op og sætter rammer, der kan forebygge de negative følger af grænseløsheden.

Gode råd om grænseløshed
Læs guide med en lang række konkrete gode råd til, hvad medarbejdere og ledere kan gøre hver især og sammen på arbejdspladserne for at forhindre de dårlige sider af grænseløst arbejde og fremme de positive.

Læs guide: Sæt rammer for det grænseløse arbejde
Læs rapport: Kortlægning af det grænseløse arbejde