Psykisk arbejdsmiljø

Nyheder, analyser, stress-test og dokumentation om psykisk arbejdsmiljø. Tag stress-testen og se om du er i det røde, gule eller grønne felt.

Hele 73 procent af danske virksomheder angiver tidspres som et væsentligt problem for psykisk arbejdsmiljø. Danmark ligger dermed nummer tre i EU – kun overgået af Sverige og Finland. ”Et overraskende højt tal, som viser, at der er hårdt brug for at gøre noget ved det psykisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser,” siger næstformand i FH, Morten Skov.

Hele 58 procent af lønmodtagerne oplever et stort arbejdspres på jobbet. Det er alt for højt. Hvis det skal ændres, er det nødvendigt, at vi retter blikket mod ledernes arbejdsvilkår og psykisk arbejdsmiljø.

Tre ud af fem lønmodtagere oplever et stort arbejdspres på jobbet, viser en ny undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Udover at føle et stort arbejdspres i dag, så forventer mange også, at arbejdspresset øges de kommende år. Det kan få store konsekvenser for både den enkeltes sundhed og for samfundsøkonomien som helhed.

Kira Marie Peter-Hansen: Brug lovgivning til at beskytte mod vold og chikane på arbejdspladsen!

Det danske medlem af Europa-Parlamentet, Kira Marie Peter-Hansen, slog i sidste uge et slag for, at EU bør gøre mere for at sikre beskyttelse mod vold og chikane på arbejdspladsen. Det skete ifm. præsentationen af hendes arbejde om at sikre, at Europa-Parlamentet godkender Rådets afgørelse om en opfordring til medlemslandene om at ratificere ILO’s 2019-konvention om vold og chikane.

Migrantarbejdere i den danske byggebranche har rystende dårlige forhold. De laver konsekvent det mest farlige, nedslidende og beskidte arbejde. Arbejdsulykker anmeldes sjældent, der mangler lønudbetaling og der fortælles om trusler om vold og menneskehandel.

Ny rapport: Migrantarbejdere udsættes for trusler og farligt arbejde i Danmark

Migrantarbejdere i den danske byggebranche har rystende dårlige forhold. De laver konsekvent det mest farlige, nedslidende og beskidte arbejde. Arbejdsulykker anmeldes sjældent, der mangler lønudbetaling og der fortælles om trusler om vold og menneskehandel. "Når rapporten bruger ordet ’menneskehandel’ om forhold i Danmark, er det helt klart, at der er brug for akut handling", siger FH Næstformand Flemming H. Grønsund

På kun 4 år: FOA henter 1,2 mia. i erstatning til medlemmerne

På under 4 år har FOA sikret medlemmerne over en milliard kroner i erstatning i forbindelse med arbejdsskadesager. "Det er vigtigt at have en stærk fagforening i ryggen, hvis man rammes af en arbejdsskade. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø, og disse tal antyder at de ikke lever op til ansvaret" siger forbundssekretær Maria Klingsholm.

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Opgør med kønsopdelte uddannelser kræver fælles indsats

En kulturforandring, der får unge til at vælge uddannelse og job efter egne ønsker og evner – og ikke køn – kræver en indsats fra flere fronter. Derfor er arbejdsmarkedsparterne gået sammen i et partnerskab, der i første omgang kommer med en række anbefalinger, der skal understøtte en bedre kønsbalance i fremtiden.

Sygeplejerske, Hospital, Fagbevægelsens Hovedorganisation,

20 anbefalinger skal robustgøre sundhedsvæsenet

Robusthedskommissionens anbefalinger tager fat på de helt store udfordringer i sundhedsvæsenet. Men der er ingen mirakelkur, og vejen til ægte robusthed går nu gennem et stærkt samarbejde mellem arbejdsgivere, medarbejdere og regeringen.