Mens mange danskere er på vej på sommerferie, er en masse unge lærlinge med sommerfugle i maven på vej ud på deres første læreplads.

Men en tidligere undersøgelse fra blandt andet NFA viser en bekymrende tendens: Hele 8 ud af 10 lærlinge i bygge- og anlægsbranchen oplever arbejdsulykker i løbet af deres lærepladsforløb.

Vil knække kurven

Et forskerteam – bestående af Johnny Dyreborg, Sara Christiansen og Sandra Nielsen fra NFA – ønsker at ændre denne dystre statistik.

Det gør de ved at sætte fokus på sikkerheden i bygge- og anlægsbranchen samt landbrugssektoren, der også oplever alt for mange arbejdsulykker.

Gennem projektet ’Erhvervsskoler som brobyggere til sikkert arbejde for unge lærlinge’ undersøger forskerteamet i samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CeFU) og Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Gødstrup, hvordan lærlinge kan få en sikker arbejdsdag.

Målet er at skabe et sundt arbejdsmiljø for unge i industri-, landbrugs- og byggebranchen, som alle er brancher med et højt antal ulykker.

8 trin

NFA og Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Gødstrup har nu udviklet 8 trin for at sikre en god og sikker start samt et godt samarbejde mellem de mange nye lærlinge og deres lærepladser:

De 8 trin

De 8 trin

  • Giv lærlingen en opstartsplan, så lærlingen kan se sine opgaver den første  periode.
  • Udvælg en god rollemodel, som lærlingen skal arbejde sammen med.
  • Find enkle og interessante arbejdsopgaver, som lærlingen kan lære af.
  • Vær opmærksom på de mest almindelige og grundlæggende ulykkesrisici ved de opgaver, som lærlingen får.
  • Undgå komplekse og risikofyldte opgaver i starten.
  • Minimér eller undgå akkordarbejde i starten.
  • Sørg for, at lærlingen har adgang til at anvende de nødvendige tekniske hjælpemidler.
  • Instruér lærlingen og giv masser af feedback

Kilde: NFA

Kilde: NFA