Hvis du troede at resultaterne fra ITUC’s Global Rights Index fra 2023 ikke kunne blive mere nedslående, kan du godt tro om igen.

For analysen for 2024 præsenterer et historisk lavpunkt og afslører en markant forværring af arbejdstagerrettigheder globalt samt nye kedelige tendenser for Europa og Norden.

I 11 år har Indekset sporet en hurtig tilbagegang i arbejdstagerrettigheder i alle verdens regioner!

LUC triangle, ITUC Generalsekretær

I følge ITUC intensiverer regeringer og virksomheder deres forsøg på at undertrykke fundamentale rettigheder, som er essentielle for demokratiets kerne og retsstaten.

Den globale krise med stigende leveomkostninger presser arbejderne yderligere, og deres muligheder for at kræve retfærdige lønninger og udøve strejkeretten bliver systematisk begrænset.

Fakta om Global Rights Index

ITUC’s Global Rights Index er en omfattende rapport om overtrædelser af rettigheder for lønmodtagere fordelt på 149 høj- og lavindkomstlande og 5 regioner.

Næsten 9 ud af 10 lande krænker strejkeretten, mens 8 ud af 10 nægter arbejdstagere retten til kollektive forhandlinger.

Antallet af lande, der arresterer eller tilbageholder fagforeningsmedlemmer, steg til 49% i år, op fra 46% i 2023.

Desuden begrænser 4 ud af 10 lande ytringsfriheden eller retten til at forsamles.

Fagforeninger kriminaliseres

Flere lande indfører strenge love, der effektivt kriminaliserer fagforeningsaktiviteter.

I Storbritannien er en ny lov trådt i kraft, der begrænser strejkeretten for arbejdstagere i visse offentlige tjenester.

Indekset fortæller historien om modige arbejdere og fagforeningsfolk, som står over for alvorlige farer for at forbedre deres kollegers liv og forsvare demokratiske rettigheder!

LUC TRIANGLE

Globalt set er der en stigende tendens til voldelige reaktioner mod fredelige protester og fagforeningsaktioner.

Bekymrende tendenser for Europa

I Europa oplever man en bekymrende forringelse af arbejdsforhold og arbejdstageres rettigheder, særligt på grund af højreorienterede regeringers og arbejdsgiveres tiltag mod uafhængige fagforeninger.

Gennemsnitsvurderingen for regionen er faldet markant fra 2.56 til 2.73, og næsten 70% af landene har krænket retten til strejke det seneste år.

Dette indikerer ifølge ITUC en koordineret indsats imod fagforeninger og arbejdstageres rettigheder, ledet af højreorienterede regeringer og presset fra erhvervslivet. De nordiske lande, der traditionelt har været forkæmpere for arbejdstageres rettigheder, er også påvirket af denne nedgang.

Tesla afviser kollektive overenskomster

De svenske mekanikere hos Tesla har siden oktober 2023 strejket pga uacceptable arbejdsvilkår og dårlige løn- og pensionsforhold.

LÆS OGSÅ: Elon Musk siger igen nej til fagforeninger – men danske akademikere har fortsat Tesla-aktier

Beretninger fra medlemmerne af IF Metall afslører pres om ubetalt overarbejde, rigide systemer for evaluering af den enkelte medarbejders produktivitet samt stressede og udbrændte kolleger.

Jeg strejker, fordi Tesla er en virksomhed, der mener, at lidt rabat og aktier gavner arbejderne mere end forbedrede pensioner, bedre forsikringer, kortere arbejdstid og en garanteret årlig lønstigning!

Svensk tesla-mekaniker

Tesla afviste kategorisk at indgå en kollektiv overenskomst i 2023 og bryder dermed med helt grundlæggende principper på det svenske arbejdsmarked

I Finland oplever man, at den nye regering har fremlagt et program, der dels byder på store forringelser på det sociale område – herunder på arbejdsløshedsunderstøttelsen, og også begrænser strejkeretten – først og fremmest retten til sympatikonflikter.

Næstformanden for SAK, Katia Syvärinen udtrykte tidligere på året den store frustration man føler i finsk fagbevægelse. Hun fortalte, at ændringer på arbejdsmarkedsområdet plejer at blive løst gennem trepartsforhandlinger. Denne gang sker ændringerne hen over hovedet på fagbevægelsen.

Danmark bevarer topplacering

Der er ingen ændring i Danmarks rating, som stadig ligger sikkert på 1. Danmark ligger dermed i gruppen af dukse sammen med Østrig, Finland, Tyskland, Island, Irland, Italien og Norge.

Til trods for de store udfordringer med Tesla for de svenske lønmodtagere, hører Sverige stadig til i gruppen af dukse, der er blandt de bedste lande at være lønmodtager i.

Nøgletal for Global Rights Index 2024

Nøgletal for Global Rights Index 2024

 • Toogtyve fagforeningsfolk blev dræbt i seks lande: Bangladesh, Colombia, Guatemala, Honduras, Filippinerne og Republikken Korea.
 • Forholdene er så dårlige i 12 lande på grund af sammenbruddet af retsstatsprincippet, at de er vurderet til 5+.
 • Kun to lande har forbedret deres vurdering i 2024: Rumænien er rykket fra 4 til 3, og Brasilien er nu vurderet til 4, en forbedring fra 5 sidste år.
 • Tretten lande har fået dårligere vurderinger: Costa Rica, Finland, Israel, Kirgisistan, Madagaskar, Mexico, Nigeria, Qatar, Den Russiske Føderation, Saudi-Arabien, Sudan, Schweiz og Venezuela.
 • 87% af landene krænkede retten til strejke.79% af landene krænkede retten til kollektive forhandlinger.
 • 75% af landene ekskluderede arbejdere fra retten til at etablere eller tilslutte sig en fagforening.
 • 74% af landene forhindrede registreringen af fagforeninger.
 • I 65% af landene havde arbejdere ingen eller begrænset adgang til retfærdighed.
 • 43% af landene begrænsede ytringsfrihed og forsamling.
 • Arbejdere blev anholdt og tilbageholdt i 74 lande.
 • Arbejdere oplevede vold i 44 lande.
 • Europa har en gennemsnitlig vurdering på 2,73, ned fra 2,56 i 2023, hvilket fortsætter en hurtig forringelse fra 1,84 i 2014 – den største tilbagegang set i nogen region i verden i løbet af de sidste 10 år.
 • Den værste region i verden for arbejdstagere er Mellemøsten og Nordafrika, med en gennemsnitlig vurdering på 4,74, værre end de 4,53 den modtog i 2023, og de 4,25 den havde i 2014. Rettighederne til kollektive forhandlinger, til at tilslutte sig en fagforening og til at registrere en fagforening blev krænket af alle landene i regionen.

Kilde: ITUC