Ulighed - stop uligheden
Der er noget galt i danmark

ULIGHEDEN STIGER

Den rigeste tiendedel sidder på halvdelen af den samlede formue i Danmark ifølge en ny opgørelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. Uligheden i Danmark stiger.

TEMA
Stop Uligheden. Styrk velfærden

Hos den fattigste tiendedel af Danmarks befolkning blinker det økonomiske underskud alarmerende rødt: Her har hver person i gennemsnit en samlet negativ formue på hele 350.000 kr.

Hvis vi skal have et samfund, hvor alle er lige, rige og trygge, må politikerne træffe beslutninger om at omfordele den velstand, der bliver skabt, så alle får gavn af den.

Den rigeste tiendedel sidder på halvdelen af den samlede formue i Danmark ifølge en ny opgørelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. Tallet er bare ét ud af seks tal for ulighed.

Selv om de fleste danskere synes, at uligheden er et problem, drukner de borgerlige debatten i talgymnastik og ordkløveri.

I fagbevægelsens har vi foreslået politikerne at indføre et ulighedsstop. Et løfte til danskerne om, at politiske initiativer, som øger uligheden, skal modsvares af initiativer som øger ligheden. Eller endnu bedre: At vi helt dropper at føre politik, som øger uligheden.

LIZETTE RISGAARD, FORMAND I FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION

Ulighed

Når Fagbevægelsens Hovedorganisation lancerer ideen om et ulighedsstop, handler det om varetagelse af lønmodtagernes og landets interesser. Ulighedsstoppet handler om at bevare et samfund med en høj grad af lighed.