Da EU’s stats- og regeringsledere mødtes i denne uge til EU-topmøde om det indre marked og konkurrenceevne, var der ikke meget arbejdsmarkedspolitik at spore. Blikket var rettet mod, produktivitet, regelforenkling og virksomhedernes rammevilkår.

Alligevel havde lønmodtagervinklen sneget sig ind, da regeringslederne blev præsenteret for en rapport udarbejdet af den tidligere italienske regeringschef, Enrico Letta.

LÆS OGSÅ: ITUC frygter finansielt kollaps

Rapporten drejer sig om erhvervslivets konkurrenceevne, men indeholder også et budskab om, at det indre marked kun bliver en succes, hvis det bygger på social retfærdighed og samhørighed.

Rapportens forfatter mener, at udviklingen af det indre marked skal inkludere en social dimension, der sikrer lige muligheder, arbejdstagerrettigheder og social beskyttelse for alle.

Ifølge Letta er det indre marked en motor for vækst, men kan også være en kilde til ulighed og fattigdom. Letta advarer direkte mod, at det indre marked udvikler sig til et kapløb mod bunden i forhold til de sociale standarder f.eks. på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmarkedets parter skal være med til at tackle udfordringerne

Letta understreger arbejdsmarkedets parters centrale og vigtige rolle i at håndtere de udfordringer, som EU står over for – særligt i forhold til den grønne og digitale omstilling. Derfor ser han gerne mere social dialog og forhandlinger mellem parterne.

Nogle af de andre arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, der fremhæves i rapporten, er social dumping, herunder det stigende antal arbejdsulykker og misbrug når arbejdstagere flytter over landegrænserne for at finde beskæftigelse.

Letta mener, at de offentlige myndigheder har et stort ansvar og bør tjene som gode eksempler. Han finder det også vigtigt at indarbejde sociale klausuler, der sikrer respekt for arbejdstagernes rettigheder.

Much more than a market

Much more than a market

HASTIGHED,
SIKKERHED,
SOLIDARITET

Bemyndigelse af det indre marked til at levere et bæredygtigt fremtid og velstand for alle EU-borgere.

Læs den fulde rapport: Much more than a market (PDF)