EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Dansk El-Forbund støtter det jordanske el-forbund i at opbygge en stærk ungdomsafdeling. Repræsentanter fra DEF Ungdom rejste i december til Jordan for at dele viden og erfaringer.

EU skærper regler: Falske praktikophold skal stoppe

I foråret fremlagde Europa-Kommissionen et forslag, der skal bekæmpe misbrug af praktikophold, der reelt fungerer som almindelige ansættelser. Forslaget har nu også fået støtte fra Rådet. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) hilser forslaget velkommen, men understreger vigtigheden af at respektere de nationale modeller, især det danske erhvervsuddannelsessystem.

Grundlovsdag i stemmeboksen

I dag fylder grundloven 175 år – og det føles rigtigt at bruge min demokratiske ret på lige netop denne dag. Derfor er jeg taget på mit lokale biblioteket i…