EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Grøn omstilling: Investeringer i klima giver masser af nye jobs. Billedet forestiller flere vindmøller i funktion og vingerne af vindmøller i fokus

Ugen i EU – Uge 28: EU-Kommissionen præsenterer stor klimapakke

Kommissionen har præsenteret en stor klimapakke, som både sætter betingelserne for EU’s CO2-reduktion og introducerer en ny social klimafond. Derudover var der debat i Parlamentet om EU’s arbejdsmiljøstrategi, mens Kommissionens årlige rapport om beskæftigelse og social udvikling blev udgivet. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – uge 27: Historisk skatteaftale på plads

OECD-landene nåede til enighed om en global skatteaftale, mens Kommissionen præsenterede en strategi for et mere bæredygtigt finansielt system. Derudover stillede Parlamentet krav om et udspil om demokratiske virksomheder, mens Det Økonomiske og Sociale Udvalg inviterede til debat om trivselsøkonomi. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Pizzabud - platformsøkonomi

Ugen i EU – Uge 24: Fortsat uenighed om mindsteløn

EU’s beskæftigelsesministre mødtes til rådsmøde, hvor de både diskuterede mindsteløn og genopretning efter coronakrisen. Derudover lancerede Kommissionen anden høring om platformsarbejde, og Parlamentet inviterede til debat om socialt sikringsnummer. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 22: EU tager kampen op mod skattely

En trilogaftale faldt endelig på plads vedrørende øget gennemsigtighed om virksomheders skattebetalinger, mens ILO igangsatte deres årlige arbejdskonference. Derudover præsenterede Kommissionen udspil om et europæisk digitalt ID samt sine årlige landespecifikke henstillinger om medlemslandenes økonomier. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.