EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Byggeri_murer_på_arbejdsplads

Ny spansk lov begrænser brugen af midlertidige kontrakter

Parlamentet valgte Roberta Metsola som ny formand. På plenarforsamling i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg var der fokus på det franske formandskabs prioriteter. OECD afholdt et webinar om nye tendensers betydning for uddannelse og arbejdsmarkedet. Og endelig tager en ny arbejdsmarkedsreform et opgør med forringelser af arbejdstagerrettigheder i Spanien. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Studerende UNI - Ludvigsen

Ugen i EU – Uge 2: 2022 er ungdommens år

2022 er udråbt til den europæiske ungdoms år. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg kom med en udtalelse om social dialog som middel til at forbedre arbejdsmiljøet. Renew Europe holdt webinar om den sociale økonomi, mens ledende næstformand for Kommissionen Frans Timmermans drøftede ”fit for 55”-pakken i Parlamentets transportudvalg. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 50: Kommissionen opfordrer til en retfærdig grøn omstilling af arbejdsmarkedet

Kommissionen præsenterede en rådshenstilling om de sociale og beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved den grønne omstilling, og European Trade Union Institute holdt konference om arbejdsmiljø. Kommissionen kom også med en rådshenstilling om individuelle læringskonti og mikroeksamensbeviser, mens julen nærmer sig med hastige skridt. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Pizzabud - platformsøkonomi

Ugen i EU – Uge 49: Kommissionen vil forbedre arbejdsvilkårene for platformsbeskæftigede

Kommissionen fremlagde en tredelt pakke, som skal forbedre arbejdsvilkårene for platformsbeskæftigede samt en handlingsplan for den sociale økonomi. Et flertal i Rådet stemte for direktivforslagene om mindsteløn og løngennemsigtighed, mens kommissionsformanden debatterede genopretning og social dialog til plenarforsamling i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Hjemmearbejde, pige med briller set forfra siddende ved bærbar pc

Ugen i EU – Uge 48: Opfordring til Kommissionen om en mere ambitiøs arbejdsmiljøstrategi

Beskæftigelsesudvalget drøftede ændringsforslag til en ny arbejdsmiljøstrategi, mens det slovenske formandskab i Rådet holdt konference om fremtidens arbejdsmarked. Voksenuddannelse var i fokus på et arrangement afholdt af Foundation for European Progressive Studie (FEPS), og den kommende tyske regering vil reformere EU. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Løn, nettoformuer. Mand og kvinde står på mønter, der har forskellig højde

Stor interesse for forslag om øget løngennemsigtighed

Parlamentets beskæftigelses- samt ligestillingsudvalg drøftede forslaget om løntransparens, og de europæiske socialdemokrater afholdt konference om mindsteløn. Forbedringer af atypiske ansattes arbejdsvilkår var i centrum på et event afholdt af FH’s og 3F’s kontorer i Bruxelles, mens Kommissionen nedsatte en arbejdsgruppe, der skal fremtidssikre velfærdsstaterne. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 45: Beskæftigelsesudvalget stemmer ja til direktivforslag om mindsteløn

Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg stemte om Kommissionens direktivforslag om en europæisk mindsteløn, mens Eurofound og European Institute for Gender Equality satte ligeløn til debat. I den europæiske fagbevægelse blev der afholdt midtvejskonference, og Kommissionen offentliggjorde efterårsprognosen 2021. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.