EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

FH; Maskinarbejder i Danmark.

Ugen i EU – uge 47: Optakt til bedre arbejdsvilkår på platforme, demografiske udfordringer og danske erhvervsuddannelser

Kommissionen er i gang med at se på mulighederne for at sikre beskæftigede på de digitale platforme ordentlige arbejdsvilkår. Europa-Parlamentet ønsker mere bindende mål i den europæiske søjle for sociale rettigheder, og Kommissionen konkluderer at frafaldet på de danske erhvervsuddannelser er for højt. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Prideoptog: Prideflag løftet i luften af en ung mand

Ugen i EU – uge 46: Politisk aftale om EU’s flerårige budget og genopretningsplan

Rådet og Europa-Parlamentet er efter små tre måneders forhandlinger enige om genopretningen af Europa og EU’s syvårige budget. Ellers stod ugen i lighedens tegn. EU markerede den årlige ligelønsdag, offentliggjorde den første europæiske LGBTI-strategi, handelsministrene satte fokus på ligestilling og fik i en færdighedspagt. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

IT medarbejder ved pc. PROSA

Ugen i EU – uge 45: Fremtidens arbejderbevægelse, kampen mod hvidvask og OECD’s anerkendelse af kollektive forhandlinger

Det helt store tema i sidste uge var det amerikanske præsidentvalg, men der skete også andre ting på den internationale scene. EU’s finansministre blev enige om at intensivere kampen mod hvidvask. I OECD var der enighed om, at kollektive forhandlinger er en af vejene ud af krisen. Bliv opdateret på den seneste uges internationale nyheder her.

Blå_kurve_på_blå_baggrund

FH Handelspolitik: Danske arbejdspladser må ikke trues af unfair konkurrence

International handel har enorm betydning for beskæftigelse og velfærd i Danmark. Det er afgørende, at der findes fælles spilleregler. FH giver bud på en bæredygtig Handelspolitik, der også bidrager til at indfri FN's verdensmål. "COVID-19 må ikke bruges til at slække på ambitionerne om at indfri FN’s verdensmål og målene for reduktion af CO2-udledningen", siger Bente Sorgenfrey