Det er en mærkesag for FH, at den frie bevægelighed ikke betyder at arbejdsmiljø bliver et kapløb mod bunden.

Derfor arbejder FH for mere arbejdsmiljølovgivning i EU, en mere effektiv kontrol samt bedre og mere ambitiøs EU- arbejdsmiljølovgivning, der håndhæves og kontrolleres effektivt.

Danmarks skal selv styre sit arbejdsmarked i det hele taget og EU skal ikke blande sig i de fysiske rammer på arbejdspladsen!

kristoffer storm, danmarksdemokraterne

Men Kristoffer Storm, spidskandidat for Danmarksdemokraterne, hejser ikke EU-flaget bare en enkelt gang på spørgsmålene om EU skal blande sig i dansk lovgivning om arbejdsmiljø:

“Danmarks skal selv styre sit arbejdsmarked i det hele taget og EU skal ikke blande sig i de fysiske rammer på arbejdspladsen” siger Kristoffer Storm.

FH har dokumenteret de rystende konsekvenser ved at bruge af giftige kemikalier på arbejdspladser i Danmark. Alex Vejgaard Hansens lungekapacitet blev halveret af arbejdet på en plastikfabrik, hvor kemikaliet PMDA var en central del af produktionen.

Det er da også det eneste punkt hvor EU kan komme banen med nogle overordnede rammer og regler i følge Kristoffer Storm, der modvilligt kipper lidt med EU-flaget under Dannebrog:

“På den ene side skal vi have lov til at lave vores egne regler, og sige hvad for et niveau vi ønsker i Danmark, men jeg synes også det er fint at EU har nogle fælles standarder, fordi vi har fri bevægelighed på markedet”, siger han.

Algoritmer skal ikke diktere arbejdslivet

Computere og algoritmer spiller en stadig større rolle i arbejdstageres hverdag.

En Wolt-ansat kan få præcis 28 minutter til at levere en bestilling, og på de polske Amazon-lagre bliver medarbejderne mødt af algoritmers strenge krav om tempo.

På lagrene overvåges de af kunstig intelligens, hvor algoritmer måler deres produktivitetsindsats. Hvis ikke indsatsen lever op til de produktivitetskrav, bliver de ansatte som oftest fyret af algoritmen.

Kristoffer Storm er imod at algoritmer dikterer vores arbejdsliv, men mener ikke det er noget EU skal regulere:

OK at chefen overvåger arbejdscomputeren

Men Kristoffer Storm går dog ikke til valg på at bekæmpe direkte overvågning af medarbejdere, det mener han tværtimod er helt i orden, hvis medarbejderen ellers er informeret:

“Medarbejdere skal selvfølgelig vide at de bliver overvåget og i hvilket omfang de bliver overvåget, og hvad konsekvensen er, hvis de gør noget de ikke må” siger Kristoffer Storm og fortsætter:

“Der skal være helt rene linjer, og det er noget man aftaler på den enkelte arbejdsplads. I Danmark har vi et godt og fungerende arbejdsmarked. Det skal EU overhovedet ikke blande sig i”.

EP-valg mærkesager for FH

Wolt-bud leverer varer på scooter på Gammel Køge Landevej

Har vi fri bevægelighed på bekostning af gode arbejdsforhold?

LÆS MERE
Militærkup Myanmar

Betyder den fri bevægelighed, at arbejdsmiljø bliver et kapløb mod bunden?

LÆS MERE
Lagerarbejder i gul vest med drone

Er mere overvågning en uundgåelig del af fremtidens arbejdsmarked?

LÆS MERE
Svetlana har givet mig en kæmpe gave. Hun gjorde kunstig intelligens udramatisk. Hun fik mig til at prøve det

Er fremtidens arbejdsmarked styret af computere og algoritmer?

LÆS MERE