Den fri bevægelighed er til for markedsøkonomien – ikke de mennesker, der har den.

Sådan lyder analysen fra SF’s spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget, Kira Marie Peter-Hansen.

”Grunden til, at problemerne med social dumping ikke er løst endnu, er jo helt grundlæggende, at EU-systemet er funderet på markedsprincipper. EU’s grundlov gør det meget svært at sige, at arbejdstagerrettigheder skal være på samme niveau som økonomiske rettigheder,” siger hun.

EU’s grundlov gør det meget svært at sige, at arbejdstagerrettigheder skal være på samme niveau som økonomiske rettigheder!

Kira Marie Peter-Hansen

Det betyder ifølge SF-kandidaten, at et opgør med social dumping over for lønmodtagere, der bevæger sig mellem EU-landene og eksempelvis kommer til Danmark på dårlige vilkår, kun kan lade sig gøre via en grundlæggende genforhandling af EU’s traktater.

”Og DET kommer til at kræve et venstreorienteret EU,” siger hun.

Større respekt for privatlivet

Heldigvis er der andre måder, EU kan hjælpe lønmodtagerne på i mellemtiden. Kira Marie Peter-Hansen fremhæver som eksempel den nye lovgivning om arbejde med asbest, som hun har været med til at forhandle i den forgangne periode.

”På sådan nogle områder kommer meget af vores beskyttelse fra EU, fordi der er tale om grænseoverskridende ting. Derfor skal vi på meget af arbejdsmarkedslovgivningen løfte i flok og sikre gode rettigheder i både Danmark og resten af EU.”

Hun ser også gerne EU spille en større rolle omkring at beskytte medarbejdere mod overvågning på arbejdspladsen. Det kan for eksempel være gennem gps-sporing af arbejdstelefoner eller via arbejdscomputeren.

”De problemer ser vi jo både i Danmark og i resten af Europa, så det ville give mening, hvis EU satte nogle regler op omkring respekt af privatlivet, som også sikrer, at man ikke bliver overvåget på arbejdet,” siger hun.

Og det bliver helt grotesk, hvis man kan blive fyret af en computer uden at have været i kontakt med et menneske

Kira Marie Peter-Hansen

”Helt grotesk”

Selvom den teknologiske udvikling giver også andre udfordringer på arbejdsmarkedet end overvågning. Algoritmer styrer nemlig i stigende grad arbejdstid og -opgaver, og det skal man være meget varsom med, mener Kira Marie Peter-Hansen.

”Der kan være tilfælde, hvor det giver mening, at en computer tilrettelægger arbejdstiden, men som udgangspunkt mener jeg, man skal holde sig fra det.

Og det bliver helt grotesk, hvis man kan blive fyret af en computer uden at have været i kontakt med et menneske,” siger hun med henvisning til nogle af de sager, der har vakt opsigt i blandt andet USA.

Som minimum mener hun, at en ledelse må være meget åben over for medarbejderne, hvis computere og algoritmer har stor indflydelse på den daglige ledelse.

”Nu må det være at betragte som en fundamental ret at have indsigt i de algoritmer, der styrer arbejdslivet. Ligesom man har ret til at kende de algoritmer, sociale medier bruger til at målrette reklamer.”