Hvad kendetegner et ungt menneske, når man ikke er i gang med en uddannelse eller er uden tilknytning til arbejdsmarkedet?

I 2022 var der hele 61.800 ikke-aktive unge i alderen 16-24 år i Danmark, og deres fællestræk stiller Danmarks Statistik skarpt på i ny analyse.

Konklusionerne kredser om manglende uddannelse og dårligt mentalt helbred.

Fakta

Fakta

Mere end hver tredje (35 pct.) ikke-aktive unge, som ikke havde fuldført en ungdoms- uddannelse, indløste en recept på psykofarmaka i 2022

Henholdsvis 13 % og 15 % af de ikke-aktive unge havde ikke bestået eller aflagt folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik på grund af fritagelse, udeblivelse eller sygdom.

Dette tal var markant lavere blandt de aktive unge, hvor det var henholdsvis 3 % og 4 %.

Markant højere forbrug af psykofarmaka

Mere end hver tredje ikke-aktiv ung, som ikke havde fuldført en ungdomsuddannelse, indløste en recept på psykofarmaka i 2022.

Dette tal var lavere blandt de ikke-aktive, som havde fuldført en ungdomsuddannelse (14 %), og de aktive unge (9 %).

Blandt de ikke-aktive unge, som ikke havde fuldført en ungdomsuddannelse, var der også en højere andel med kontakt til terapi og psykiatri i praksissektoren (14 %) og psykiatrisk hospitalskontakt (26 %).

Unge, som havde været ikke-aktive i 3 år eller flere og ikke havde fuldført en ungdoms- uddannelse, havde den største andel med indløste recepter på psykofarmaka (39 pct.), terapi og psykiatrisk kontakt i praksissektoren (14 pct.) og psykiatrisk hospitalskontakt (26 pct.)

Unge der har været ikke-aktive i 3 år eller flere

39%

indløste recepter på psykofarmaka

14%

terapi og psykiatrisk kontakt i praksissektoren

26%

psykiatrisk hospitalskontakt

Geografisk set var andelen af ikke-aktive unge lavest i hovedstads- og storbykommuner og højest i landkommuner.

Download hele analysen (PDF): Unge uden job og uddannelse har dårligere mentalt helbred

Tal og fakta fra analysen

  • Hovedstads- og storbykommunerne har den laveste andel af ikke-aktive unge, mens landkommunerne har den højeste andel. I 2022 var andelen af ikke-aktive unge 7 pct. i Frederiksberg Kommune og mere end 15 pct. i Læsø Kommune og Lolland Kommune.
  • Blandt ikke-aktive unge var der i 2022 henholdsvis 13 og 15 pct., der ikke havde bestået eller aflagt folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik på grund af frita-gelse, udeblivelse eller sygdom, mens dette gjaldt for 3 og 4 pct. af de aktive unge
  • Ikke-aktive unge på 20-24 år, som havde fuldført en ungdomsuddannelse, havde i 2022 været færre år uden for beskæftigelse og uddannelse end ikke-aktive unge, som ikke havde fuldført en ungdomsuddannelse.
  • Mere end hver tredje (35 pct.) ikke-aktive unge, som ikke havde fuldført en ungdoms- uddannelse, indløste en recept på psykofarmaka i 2022, mens det gjaldt 14 pct. af de ikke-aktive, som havde fuldført en ungdomsuddannelse, og 9 pct. af de aktive unge.
  • Unge, som havde været ikke-aktive i 3 år eller flere og ikke havde fuldført en ungdoms- uddannelse, havde den største andel med indløste recepter på psykofarmaka (39 pct.), terapi og psykiatrisk kontakt i praksissektoren (14 pct.) og psykiatrisk hospitalskontakt (26 pct.). For unge, som havde været ikke-aktive i ét år og fuldført en ungdomsuddannelse, var andelene tæt på andelene for aktive unge.

Download hele analysen som PDF

Kilde: Danmarks Statistik

Risiko for at falde ud af arbejdsmarkedet

AE gravede også dybt i udfordringerne for gruppen af ikke-aktive unge danskere i analyse fra efteråret 2023.

Her pegede AE på, at unge på 25 år, der kun har gennemført grundskolen, i gennemsnit har oplevet en periode på 42 måneder uden job eller uddannelse de sidste 10 år.

Dette svarer til en tidsperiode på 3,5 år eller lidt over en tredjedel af det undersøgte tidsinterval fra oktober 2012 til september 2022.

Til sammenligning har 25-årige med en uddannelse i bagagen kun oplevet 10-18 måneder uden at være i job eller i gang med en uddannelse.

Blandt den tunge fjerdedel af denne unge gruppe, der har være længst uden job eller uddannelse, har nogle været helt isoleret fra job og uddannelse i mindst 61 måneder.

En betydelig del af denne mest sårbare gruppe har desuden været isoleret allerede fra 20-års alderen.

AE: Overvej ny muligheder for uddannelse

Derfor peger AE på, at det er fornuftigt at overveje nye muligheder for uddannelser, der bedre kan støtte denne gruppe unge. Dette kunne eksempelvis være at styrke den forberedende grunduddannelse (FGU) og den højere praktiske eksamen (HPX).

Blandt den fjerdedel af de 25-årige uden faglig uddannelse, der har tilbragt den længste tid uden job eller uddannelse i deres ungdomsår, viser AE’s analyse en markant nedgang i uddannelsesaktiviteten allerede fra 16-års alderen.