En analyse fra AE i foråret afslørede, at der i øjeblikket trods gode konjunkturer er 43.000 unge i alderen 15 til 24 år, der hverken har en ungdomsuddannelse, et job eller i gang med at tage en uddannelse. En betydelig andel af disse unge løber en høj risiko for aldrig at få en uddannelse og ende i arbejdsløshed.

En ny analyse fra AE graver dybere i denne kedelige udvikling. Her peger AE på, at unge på 25 år, der kun har gennemført grundskolen, i gennemsnit har oplevet en periode på 42 måneder uden job eller uddannelse de sidste 10 år.

Dette svarer til en tidsperiode på 3,5 år eller lidt over en tredjedel af det undersøgte tidsinterval fra oktober 2012 til september 2022. Til sammenligning har 25-årige med en uddannelse i bagagen kun oplevet 10-18 måneder uden at være i job eller i gang med en uddannelse.

Mest sårbare gruppe isoleret fra 20 års-alderen

Blandt den tunge fjerdedel af denne unge gruppe, der har være længst uden job eller uddannelse, har nogle været helt isoleret fra job og uddannelse i mindst 61 måneder. En betydelig del af denne mest sårbare gruppe har desuden været isoleret allerede fra 20-års alderen.

Analysen peger på, at for en betydelig del af de unge uden faglige kvalifikationer har den gennemførte skolegang ikke givet dem de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

AE: Overvej ny muligheder for uddannelse

Derfor peger AE på, at det er fornuftigt at overveje nye muligheder for uddannelser, der bedre kan støtte denne gruppe unge. Dette kunne eksempelvis være at styrke den forberedende grunduddannelse (FGU) og den højere praktiske eksamen (HPX).

Blandt den fjerdedel af de 25-årige uden faglig uddannelse, der har tilbragt den længste tid uden job eller uddannelse i deres ungdomsår, viser AE’s analyse en markant nedgang i uddannelsesaktiviteten allerede fra 16-års alderen.

Da de var 16 år gamle, var de i gennemsnit i uddannelse omkring 80 procent af tiden. Men som 20-årige er uddannelsesaktiviteten reduceret til blot 13 procent.

Uden job eller uddannelse 75-90% af tiden

På den anden side er der kun en meget svag stigning i beskæftigelse i løbet af hele perioden. Som 20-årige er beskæftigelse kun steget med omkring 4 procent og når kun op på 9 procent som 24-årige.

Med andre ord: Fra de var 19 år og frem, er denne fjerdedel af de 25-årige uden faglig uddannelse hverken i job eller i gang med en uddannelse i 75-90 procent af tiden.

Kilde – AE: Ufaglærte 25-årige har stået uden for job og uddannelse i en tredjedel af ungdommen