SVM-regeringen offentliggjorde tidligere i dag sit folkeskoleudspil, som indeholder en lang række initiativer, der skal styrke folkeskolen.

Udspillets samlede ramme er på 2,7 mia. kr. årligt, heraf kommer størstedelen af finansieringen på godt 1,9 mia. kr. fra den understøttende undervisning, som fremover skal omprioriteres til nye initiativer.

Regeringen har tidligere i forbindelse med sin offentliggørelse af uddannelsesudspillet ”Forberedt på fremtiden I” adresseret en række kendte men uløste udfordringer i den samlede undervisnings- og uddannelsessektor, herunder i folkeskolen.

Fremtidens folkeskole skal være bedre til at koble det boglige med det praktiske, så alle elever i skolen fremover for eksempel får konkrete erfaringer med, hvad det vil sige at kunne et håndværk. Boglige og praktiske evner er ikke hinandens modsætninger!

Nanna Højlund

En af udfordringerne går på, at folkeskolen i dag ikke giver alle børn – og særligt ikke dem med bogligt svage kompetencer – tilstrækkelige muligheder for læring.

Det betyder, at der er en stor gruppe, som gennemfører grundskolen uden at opnå tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ros til praksisfaglighed og erhvervspraktik

Ifølge Nanna Højlund er der mange spændende og gode elementer i regeringens udspil, herunder får særligt regeringens fokus på praksisfaglighed og erhvervspraktik rosende ord med på vejen:      

”Vi har i lang tid talt om, at folkeskolen er blevet for boglig, at der er for stor vægt på akademiske kompetencer, og at det er en tendens, som har en række uheldige konsekvenser.

Man skal både kunne analysere et billede og kunne hænge det op på væggen.

Nanna højlund

Fremtidens folkeskole skal være bedre til at koble det boglige med det praktiske, så alle elever i skolen fremover for eksempel får konkrete erfaringer med, hvad det vil sige at kunne et håndværk. Boglige og praktiske evner er ikke hinandens modsætninger.

Tværtimod.

De skal gå hånd i hånd i folkeskolen. Man skal både kunne analysere et billede og kunne hænge det op på væggen.

Som jeg læser udspillet, så er det netop regeringens ambition, at fremtidens folkeskole skal give alle elever en bredere faglig horisont – så det er selvfølgelig meget positivt.”

Praksisforløb med virksomhedsbesøg

Regeringens udspil indeholder desuden en ambition om erhvervspraktik for alle, og så skal alle elever i udskolingen have mulighed for at kombinere skolegang med et praktiskorienteret forløb på en virksomhed 1-2 dage om ugen:

”Det er en rigtig god idé. For vi ved, at det er med til at åbne elevernes øjne for de mange muligheder på arbejdsmarkedet, som uddannelse kan føre til,” siger Nanna Højlund.

Regeringens udspil skal forhandles med de øvrige partier i folkeskoleforligskredsen, som ud over regeringen omfatter Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.