Op mod en halv million voksne mangler de nødvendige kompetencer til at kunne læse, skrive og regne.

Det kan være en udfordring i forhold til at være en del af fællesskabet og arbejdsmarkedet, men også for at man som forælder kan læse højt for sine børn eller hjælpe med lektierne.

Med aftalen er partierne enige om en række initiativer, som skal styrke ordblindeindsatsen for unge og voksne uden uddannelse eller job.

Samlet set afsættes der 30 millioner kroner årligt over de kommende fire år til en styrket indsats og 15 millioner kroner varigt fra 2028 og frem til ordblindeindsatsen.

Det er et samfundsansvar, at vi får alle med, ellers står næste generation med samme udfordringer, og den sociale arv videreføres uændret

Nanna højlund, næstformand i fh

”Det er et samfundsansvar, at vi får alle med, ellers står næste generation med samme udfordringer, og den sociale arv videreføres uændret.

Vi skal hjælpe de børn, der er ordblinde, men det gælder naturligvis også de unge, som er gået ud af grundskolen samt deres forældre, hvis de har brug for støtte.

Aldrig for sent at lære nyt

Det er aldrig for sent at lære nyt, og derfor skal vi sikre nogle gode uddannelsestilbud – også til de unge og voksne,” udtaler Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Som led i aftalen afsættes næsten 43 mio. kr. til et løft af undervisernes kompetencer i undervisning af elever med ordblindhed på Forberedende Grunduddannelse (FGU), så eleverne kan få den rette støtte.

Herudover er regeringen og aftalepartierne blandt andet enige om at afsætte midler til at hæve taxameteret til virksomhedsrettede forløb på Ordblindeundervisning for Voksne (OBU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU), så det bliver nemmere at gennemføre et forløb, mens man er i arbejde, ligesom der skal afsættes flere midler til modeller for screening af medarbejderne, så flere medarbejdere kan få den nødvendige screening.

Ambitiøs indsats for at sikre basale færdigheder

Initiativerne om henholdsvis hævet taxameter til virksomhedsrettede forløb på OBU og FVU og afprøvning af modeller for screening af voksne i forhold til læse- og skrivevanskeligheder og ordblindhed blev aftalt med arbejdsmarkeds parter i trepartsaftalen om langsigtede investeringer i voksen, efter- og videreuddannelse (VEU) fra 12. september 2023.

Jeg er meget glad for, at vi med den seneste VEU-trepartsaftale har sikret en ambitiøs indsats for at løfte medarbejdernes basale færdigheder, herunder at skrue op for screeningsindsatsen, så flere medarbejdere, som har brug for et løft i dansk eller matematik, også kan få et relevant efteruddannelsestilbud

Nanna Højlund, næstformand i FH

”Jeg er meget glad for, at vi med den seneste VEU-trepartsaftale har sikret en ambitiøs indsats for at løfte medarbejdernes basale færdigheder, herunder at skrue op for screeningsindsatsen, så flere medarbejdere, som har brug for et løft i dansk eller matematik, også kan få et relevant efteruddannelsestilbud.

Med denne politiske aftale har partierne givet hånd på at tilføre midler til indsatsen, og det er rigtig godt.

Herudover er det rigtig positivt, at der også afsættes midler til forsøg med korte introduktionskurser målrettet voksne med ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder, som kan hjælpe med at fjerne nogle af de barrierer, der kan være for at deltage i undervisningen. Det glæder jeg mig til at følge,” afslutter Nanna Højlund.