Arbejdsret

Lige fra starten har jeg sparet med Torben Kyndbøl, han har tidligere forsøgt at få kollegaer til at anmelde ulovlig fyring, desværre er det svært at få folk til at stå frem, når det bliver alvor. Det kan der være individuelle årsager til, men generelt er det kulturen i firmaet. I dag er jeg super glad for min beslutning om at gå linen ud, uden dem og min mand var jeg gået ned psykisk for længe siden

Bod på 30.000: Dyrt at fyre sygemeldt chauffør

ARBEJDSRETTEN MED VIGTIG AFGØRELSE: Det går ikke, at arbejdsgivere forsøger at omgå overenskomsten og undgå at betale løn under sygdom ved at afskedige ansatte. Det fastslår Arbejdsretten i en sag, som FH har vundet på vegne af 3F og chauffør Pia Slivsgaard der blev fyret, da hun oplyste arbejdsgiver Bergholdt.dk A/S om en snarlig operation. Virksomheden skal betale bod på 30.000 kr.

Vigtig dom: Arbejdsgiver må ikke true ansatte med bødestraf

Virksomhed har misbrugt sin ledelsesret og handlet overenskomststridigt ved at true ansatte med bøder, hvis de ikke bar uniform og synligt id-kort. Det fastslår Arbejdsretten, der idømmer virksomheden en bod på 40.000 kr. Det er en vigtig og principiel dom, mener FH: Arbejdsgiver må hverken true med eller give ansatte, der bryder interne regler, bøder.

Vigtig sejr: Rumænsk 3F’er fyret i strid med foreningsfrihedsloven

FH har vundet principiel sag på vegne af 3F og rumænsk medlem, der blev groft chikaneret og endte med at blive fyret i strid med Foreningsfrihedsloven. FH har i Afskedigelsesnævnet sikret godtgørelse på 50.000 kr. Vigtig sejr i kampen mod organisationsfjendtlig adfærd, fastslår FH.