Der kommer flere og flere udenlandske kollegaer til Danmark, som har en anden kulturel baggrund, som skal lære den danske samarbejdskultur at kende.

I Danmark har vi nemlig en lang tradition for, at vi sammen finder løsninger ude på arbejdspladserne, så konflikter undgås. Løsninger, som er til gavn for både arbejdsgivere som lønmodtagere.

Men sådan er det langt fra alle steder. Og det er vigtigt at være bekendt med forskellene, når nye kollegaer fra udlandet skal ind på arbejdspladsen.

Meget kan gå galt

For meget kan gå galt, når man modtager en kollega med en anden kulturel baggrund. Både arbejdsgiver og kollegaer skal være godt klædt på, så den nye medarbejder føler sig velkommen.

Download: The Labour Market in Denmark

God modtagelse af udenlandske kolleger er alfa og omega for et godt og varigt samarbejde. Derfor skal vi respektere forskellene i den kulturelle baggrund, men også uddanne i den danske samarbejdsmodel.   

Det er med det mål for øje, at Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation i fællesskab har lavet en ny temaside, der skal hjælpe med at give udenlandske kollegaer den helt rigtige start.

På Samarbejdsnævnets hjemmeside er der nu en ny temaside om emnet, hvor der kan findes information om:

Tema

Tema

  • Forskellige kulturers opfattelse af god og dårlig ledelse, og hvad der er høfligt og uhøfligt.
  • Forskellen på danskeres meget direkte tilgang og andre kulturer, hvor man holder sin mening for sig selv og ikke stiller spørgsmål.
  • I Danmark lærer vi af hinandens fejl, hvor det i andre kulturer er ansigtstab at lave fejl.
  • I Danmark forventer lederne, at medarbejderne selv tager ansvar, hvor man i andre lande venter på, at lederen giver ordre.
  • Hvad vi skal være opmærksomme på ved forskellig kulturel baggrund.

På temasiden kan du desuden møde to virksomheder, som har arbejdet med kulturelle forskelligheder.

Du kan få gode råd af kulturforsker Signe Ørom, som gennem seks korte film fortæller om kulturel forskellighed og lærer dig, hvordan du forstår andre kulturer på arbejdspladsen.

Derudover kan du gå på opdagelse i den danske samarbejdsmodel og finde inspiration til, hvordan din virksomhed kan komme i gang med det vigtige arbejde.

Læs mere på Samarbejdsnævnets hjemmeside – www.samarbejdsnaevnet.dk