Arbejdsret

Byggeri_murer_på_arbejdsplads

Fagbevægelsen: Ukrainere skal beskyttes mod underbetaling

Arbejdsgivere, der aflønner fordrevne ukrainere under sædvanligt dansk niveau, skal straffes med bøde og ultimativt fratages retten til at drive virksomhed. Sådan lyder et forslag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation har sendt til regeringen.

Faner på fusionskongres over menneskemængde

Principiel EU-dom om aldersgrænser i fagbevægelsen

EU-domstolen er i dag kommet med en afgørelse, der kan betyde, at flere fagforeninger vil ændre deres vedtægter. Dommen i en sag om aldersdiskrimination betyder nemlig, at det i hvert fald EU-retligt er aldersdiskrimination at have en aldersgrænse for opstilling til tillidsposter i fagbevægelsen – sådan som mange fagforeninger har i dag.

Bortvist for at søge nyt job på LinkedIn

En medarbejder hos et forsikringsselskab søgte nyt job på LinkedIn – bl.a. som et nødråb om stort pres på jobbet. Medarbejderen blev bortvist med øjeblikkeligt varsel, men det var uberettiget, viser en faglig voldgiftskendelse.

Byrådsmedlemmer forsamlet til byrådsmøde i Hedensted.

Chauffør uberettiget bortvist: Lokalpolitikere har ret til fravær

Ansatte, der er valgt ind i kommunalbestyrelse eller regionsråd, har ret til fravær fra deres arbejdsplads. Det viser en sag om et kommunalbestyrelsesmedlem, der blev bortvist fra sit arbejde som chauffør. Arbejdsgiveren kunne ikke bevise, at byrådsarbejdet ikke var årsag til bortvisningen – så FH vandt sagen.