Arbejdsret

Dansk El-Forbund støtter det jordanske el-forbund i at opbygge en stærk ungdomsafdeling. Repræsentanter fra DEF Ungdom rejste i december til Jordan for at dele viden og erfaringer.

EU skærper regler: Falske praktikophold skal stoppe

I foråret fremlagde Europa-Kommissionen et forslag, der skal bekæmpe misbrug af praktikophold, der reelt fungerer som almindelige ansættelser. Forslaget har nu også fået støtte fra Rådet. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) hilser forslaget velkommen, men understreger vigtigheden af at respektere de nationale modeller, især det danske erhvervsuddannelsessystem.

ETUC: Tesla fører an i angreb på lønmodtageres rettigheder i Europa

GLOBAL RIGHTS INDEX 2024 CHOKERER: Tesla's afvisning af kollektive forhandlinger markerer en bekymrende tendens, hvor arbejdstagernes rettigheder eroderes i Europa. Nye tal påpeger at over halvdelen af Europas lande krænker rettighederne til kollektive forhandlinger, mens tre fjerdedele af landene bryder retten til at strejke

Grundlovsdag i stemmeboksen

I dag fylder grundloven 175 år – og det føles rigtigt at bruge min demokratiske ret på lige netop denne dag. Derfor er jeg taget på mit lokale biblioteket i…