Overenskomst

FH, HK og 3F: Ja tak, til bedre vilkår for medarbejdere på arbejdsplatforme

EU foreslår et nyt direktiv om bedre vilkår for medarbejdere på arbejdsplatforme som fx Wolt eller Worksome. Fagbevægelsen opfordrer Folketingspolitikerne til at bakke fuldtonet op. ”Direktivet kan bidrage til at styrke vores danske model. Falske selvstændige uden rettigheder vil i fremtiden lettere kunne få status som arbejdstagere og dermed kunne sikres basale rettigheder som fx ferie, barsel og løn under sygdom”, lyder det i en fælles udmelding fra FH, HK og 3F.

Du risikerer at miste din optjente ferie

Har du styr på ferieloven?

Mange af os går på ferie inden længe. For en del af os har det krævet lidt ekstra hovedregning at få styr på, hvor meget ferie, vi egentlig havde at gøre godt med. Den nuværende ferielov har vi nemlig kun haft i knapt to år, så reglerne sidder nok ikke helt fast endnu.

Finansforbundet optaget i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fagbevægelsens Hovedorganisation har i dag på sit hovedbestyrelsesmøde vedtaget at optage Finansforbundet i FH. Finansforbundet bliver hermed forbund nummer 65. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard glæder sig til samarbejdet med finanssektorens repræsentanter.

Ung kvindelig og mandlig tjener udendørs på Cafe Norden Amagertorv i København

Når organiseringen falder, udfordres den danske model

Over 80 pct. af det danske arbejdsmarked er overenskomstdækket – men kun halvdelen af lønmodtagerne er organiseret i et overenskomstbærende fagforbund. Det er en udfordring for hele samfundsøkonomien: Nye tal viser, at virksomheder med høj organisering blandt medarbejderne har højere produktivitet og færre lavtlønnede.