Valget til Europa-Parlamentet er ovre, det belgiske EU-formandskab i Rådet lakker mod enden og sommerferien venter lige rundt om hjørnet.

Det har derfor været en travl uge i EU-boblen, hvor blandt andre medlemslandenes beskæftigelsesministre var samlet til møde i Rådet i Luxembourg.

Fakta

Ifølge forslaget er en praktikant en person, som deltager i et tidsbegrænset praktikophold med klar jobtræning og som har en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold. Opholdet skal have et klart lærings- og jobtræningselement.

På dagsordenen var blandt andet det nye forslag til et ’praktikdirektiv’, som Europa-Kommissionen foreslog den 20. marts 2024.

Forslaget har til formål at fastlægge fælles principper og foranstaltninger, som skal sikre forbedring og håndhævelse af op mod 3,1 millioner praktikanters arbejdsvilkår.

I Danmark er problemet ikke stort

Og så skal direktivet være med til at bekæmpe almindelige ansættelsesforhold, der er camoufleret som praktikophold.

Det skal altså være slut med falske praktikophold, der egentlig burde kategoriseres som et helt almindeligt ansættelsesforhold. I Danmark er problemet ikke stort, men i andre lande som f.eks. Belgien, Italien og Frankrig, er der ifølge EU store udfordringer.

For at sikre et opgør med de falske praktikophold, ønsker Kommissionen at indføre et princip om ikke-forskelsbehandling, der betyder, at en praktikant ikke må stilles ringere end en ansat i en sammenlignelig position på samme arbejdsplads.

For FH er det afgørende, at de danske praktikordninger på erhvervsuddannelser, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser kan opretholdes og videreføres i deres nuværende form i fremtiden!

FH

Du kan læse mere om forslaget i vores artikel her: Kommissionen: Praktikanter skal ikke stilles ringere end andre sammenlignelige ansatte! – Fagbevægelsens Hovedorganisation (fho.dk)

Direktivforslaget kommer efter et opråb fra Europa-Parlamentet, og nu stemmer et flertal af de 27 medlemslande altså også i. Det var i hvert fald budskabet, da beskæftigelsesministrene i denne uge var samlet til møde i Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik.

Her lød det, at et bredt flertal af medlemslandene byder forslaget velkomment og støtter ambitionen om at forbedre praktikanters arbejdsvilkår. Den holdning deler vi i FH, da vi overordnet set er positive over for intentionen om at sikre, at praktikanter ikke må misbruges som arbejdskraft.

FH: Positive toner

I FH kan vi dog også tilslutte os nogle af de bekymringer, der blev rejst på rådsmødet.

Flere medlemslande mener der er behov for yderligere afklaring af, hvilke praktikanter og typer af praktikophold, der vil være omfattet af direktivet. Nogle medlemslande udtrykte også et ønske om, at der kommer en bedre skelnen mellem praktikanter og lærlinge. I FH er vi enige i begge dele.

For FH er det nemlig afgørende, at de danske praktikordninger på erhvervsuddannelser, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser kan opretholdes og videreføres i deres nuværende form i fremtiden. Det samme gælder for virksomhedspraktikordningen og løntilskudsordningen, hvis de skulle vise sig at være omfattet af forslaget.

Vi er også meget optaget af, at forslaget sker med respekt for den danske model, og at arbejdsmarkedets parter inddrages i implementeringen af direktivet, hvis det bliver vedtaget. Det er et flertal af medlemslandene heldigvis enige i.

Hvornår forslaget bliver vedtaget er endnu uvist, da de kommende måneder kommer til at gå med konstituering af et nyt Parlament og sammensætningen af en ny Kommission.