Mennesker der går forbi en tigger på gaden

FN fylder 75: Hvordan står det til med fødselaren?

Der er brug for et stærkt internationalt samarbejde, hvis vi skal ud af Coronakrisen uden omfattende tilbageslag for verdens dårligst stillede befolkning. FH hylder FN's resultater og visionen om at mad, sundhed, anstændigt arbejde og social sikring er grundlæggende menneskerettigheder.

FH støtter Hvideruslands uafhængige fagbevægelse

I solidaritet med den hviderussiske befolkning har FH sammen med fagbevægelsen i Norden skrevet et protestbrev til Hvideruslands ambassadører i de Nordiske lande. Brevet kritiserer det hviderussiske styre og støtter op om landets uafhængige fagbevægelse, der ligesom FH er medlem af ETUC, den europæiske faglige sammenslutning.

Corona: Almindelige amerikanere rammers hårdt på pengepungen pga corona-virus

Europa har brug for en GPS

Ny måling fra Tænketanken Europa: Rigtig mange europæere er frustrerede over EU’s svage krisehåndtering under Covid-19. Hele 63 pct. mener, at krisen viser, at der er behov for at samarbejde mere på EU-niveau. Sundhedsområdet og økonomisk genopretning bliver afgørende tema under det tyske formandskab.