ITUC kræver handling fra regeringer og arbejdsgivere: Klimakrisen truer lønmodtageres fysiske arbejdsmiljø

Klimakrisen er ikke længere en fjern trussel men presser lønmodtageres fysiske arbejdsmiljø over hele verden. "Regeringer, arbejdsgivere og myndigheder skal på banen nu! Vi skal integrere klimarisikovurderinger og beredskab i vores standarder for arbejdsmiljø og sikkerhed", siger Luc Triangle, Generalsekretær fra ITUC, som lancerer nyt politisk klimaudspil.

Wolt-bud leverer varer på scooter på Gammel Køge Landevej

Europa-Parlamentsvalget: EU SKAL ARBEJDE FOR LØNMODTAGERNE

Det kommende Europaparlamentsvalg er afgørende for lønmodtagere, da det direkte påvirker lovgivningen om arbejdsvilkår, social beskyttelse og økonomiske rettigheder i EU. Derfor er det vigtigt for fagbevægelsen at deltage i valget for at sikre, at lønmodtagerne bliver hørt på europæisk niveau. Men hvad mener kandidaterne? Se her, hvad spidskandidaterne fra alle opstillingsberettigede partier, mener om fagbevægelsens mærkesager.

Wolt-bud leverer varer på scooter på Gammel Køge Landevej

På vej mod retfærdighed og lige vilkår for platformsarbejdere

Med et kæmpe flertal vedtog Europa-Parlamentet onsdag direktivet om arbejdsvilkår for platforms-arbejde. Det er vi glade for i FH. Det betyder nemlig, at de mange personer, der arbejder gennem digitale arbejdsplatforme, får adgang til de almindelige arbejdstagerrettigheder, som de reelt har krav på. Rettigheder som f.eks. feriepenge, pension eller løn under sygdom.