EU og det danske arbejdsmarked var på programmet, da jeg besøgte FH Trekanten i Vejle den 31. maj.

Her havde 30 aktive fagforeningsmedlemmer fra FH-organisationerne valgt at mødes for at drøfte fremtidens beskæftigelse i Danmark, bl.a. med en EU-vinkel.

Det skriger til himlen, at virksomheder, som i deres eget hjemland er forbudt at byde på offentlige projekter på grund af fusk og skatteunddragelse, kan udføre arbejde i udlandet!

Flemming grønsund

Den frie bevægelighed af tjenesteydelser og arbejdskraft er med til at skabe vækst og velstand i Europa.

Det skriger til himlen

Men den frie bevægelighed er desværre også årsag til social dumping og usle arbejdsforhold for udenlandske lønmodtagere inden for flere brancher.

Det skriger til himlen, at virksomheder, som i deres eget hjemland er forbudt at byde på offentlige projekter på grund af fusk og skatteunddragelse, kan udføre arbejde i udlandet, som vi netop har oplevet det på Storstrømsbroen og på en række danske offentlige byggerier.

Der er brug for en europæisk blackliste, der registrerer dårlige virksomheder. Dette så dem, som ikke overholder spillereglerne med hensyn til arbejdsmiljø, arbejdsforhold mv., kan udelukkes fra at byde på offentlige opgaver i hele EU.