’Fortællingen om de to broer’ kunne lyde som titlen på en fantasyroman.

Men i stedet for orker, er det i denne historie løndumpende entreprenører, der spiller skurkerollen. Og Storstrømsbroen er Mordor, hvor de har fået lov at regere.

Derfor tog Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) for nylig en gruppe kandidater til junis Europa-Parlamentsvalg med til stedet, hvor alt er gået galt.

”Det er jo helt forfærdelige forhold. Det er en katastrofe, der aldrig må gentage sig,” siger Christel Schaldemose, der er spidskandidat for Socialdemokratiet.

Problemerne på Storstrømsbroen er for mange til at nævne her. Men skandalerne om løndumping, livsfarligt arbejdsmiljø, budgetoverskridelser og svindel med lønninger har stået i kø, som man kan læse mere om her i Fagbladet 3F.

Det er jo totalt kaos. Folk bliver underbetalt, ingen har styr på sikkerheden, de betaler ikke skat og overholder ikke aftaler

Villy søvndal, SF

”Det er jo totalt kaos. Folk bliver underbetalt, ingen har styr på sikkerheden, de betaler ikke skat og overholder ikke aftaler,” fastslår SF’s kandidat Villy Søvndal.

Skærende kontrast

Kontrasten til storstrømsbyggeriet finder man cirka 55 kilometer mod sydvest.

LÆS OGSÅ: Bliver arbejdsmiljø et ræs mod bunden?

Det vil nok være at tage munden for fuld at sammenligne Femern-byggeriet med Kløvedal eller Herredet, da der også her har været enkelte problemer.

For eksempel sagen om 28 russiske søfolk, der blev udvist for at arbejde ulovligt på projektet.

Men sammenlignet med Storstrømsbroen står Femern-byggeriet som et lysende eksempel på, at et stort byggeprojekt godt kan gennemføres uden omfattende løndumping og udnyttelse af arbejdskraften.

”Det er jo nat og dag,” siger Villy Søvndal.

”Det er et spørgsmål om vilje. Hvis man vil, kan man sagtens bygge en bro under ordnede forhold,” siger Stine Bosse, spidskandidat for Moderaterne.

”Vi kan se på Femern, at ordnede forhold godt kan lade sig gøre indenfor rammerne,” understreger Christel Schaldemose.

Det betyder imidlertid ikke, at lovgivningen ikke bør ændres. Eksempelvis mener alle tre kandidater, at et europæisk ID-kort bør indføres for at hjælpe kampen mod løndumping bedre på vej.

LÆS OGSÅ: Mennesker skal ikke dø af at gå på arbejde

”Det kunne have bidraget til, at man havde undgået de mest horrible situationer på Storstrømsbroen,” lyder vurderingen fra Stine Bosse.

Det sker ikke af sig selv

I FH bilder næstformand Flemming Grønsund sig da heller ikke ind, at Femerns gode eksempel vil blive den nye standard, hvis man ikke ændrer på lovgivningen.

Uden politisk vilje i EU bliver der ikke lavet om på de regler, der har muliggjort skandalerne på den nye storstrømsforbindelse

Flemming Grønsund

”Uden politisk vilje i EU bliver der ikke lavet om på de regler, der har muliggjort skandalerne på den nye storstrømsforbindelse,” fastslår han.

Derfor ønsker FH foruden indførelse af et europæisk ID-kort, at EU’s udbudsdirektiv skal laves om, så rettighederne for lønmodtagerne får større betydning. Det vil i givet fald være op til det kommende Europa-Parlament at sørge for.

Det vil FH

Det vil FH

En opdatering af EU’s udbudsdirektiv

Udbudsdirektivet skal opdateres, så det fjerner usikkerheden om, hvilke krav, der kan stilles til de, der udfører opgaverne, mulighed for effektiv kontrol og konsekvenser ved manglende overholdelse af aftaler

Øget brug af arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler skal sikre ordentlige arbejdsvilkår. I dag er det frivilligt for landene at anvende klausulerne – et opdateret udbudsdirektiv bør forpligte landene til at have effektive klausuler i deres udbud

Europæisk ID-kort for arbejdstagere

Et europæisk ID-kort vil gøre det muligt at se, hvem der er på arbejdspladsen, og myndighederne vil kunne føre kontrol med, om de får den rigtige løn, har den rigtige arbejdstid mm.

”Derfor betyder det meget, hvem vi sender til Bruxelles.

Danmark har 15 pladser, og det er vigtigt, at vi vælger repræsentanter, som vil være med til at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold på de danske arbejdspladser,” siger Flemming Grønsund.

Europa-Parlamentsvalget finder sted 9. juni. På FH’s hjemmeside kan du møde alle spidskandidaterne og høre, hvad de vil gøre ved blandt andet social dumping.

EP-valg mærkesager for FH

Wolt-bud leverer varer på scooter på Gammel Køge Landevej

Har vi fri bevægelighed på bekostning af gode arbejdsforhold?

LÆS MERE
Militærkup Myanmar

Betyder den fri bevægelighed, at arbejdsmiljø bliver et kapløb mod bunden?

LÆS MERE
Lagerarbejder i gul vest med drone

Er mere overvågning en uundgåelig del af fremtidens arbejdsmarked?

LÆS MERE
Svetlana har givet mig en kæmpe gave. Hun gjorde kunstig intelligens udramatisk. Hun fik mig til at prøve det

Er fremtidens arbejdsmarked styret af computere og algoritmer?

LÆS MERE