Pizzabud - platformsøkonomi

Ugen i EU – Uge 49: Kommissionen vil forbedre arbejdsvilkårene for platformsbeskæftigede

Kommissionen fremlagde en tredelt pakke, som skal forbedre arbejdsvilkårene for platformsbeskæftigede samt en handlingsplan for den sociale økonomi. Et flertal i Rådet stemte for direktivforslagene om mindsteløn og løngennemsigtighed, mens kommissionsformanden debatterede genopretning og social dialog til plenarforsamling i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

ILO - strejke, Grækenland

Nej, tak til EU-mindsteløn – vi kan godt selv

FH ønsker vi ønsker at værne om den danske arbejdsmarkedsmodel, der i gennem mange, mange år har sikret nogle af verdens bedste lønninger og arbejdsvilkår. "Vi vil i dansk fagbevægelse – som vi altid har gjort – også fremadrettet stå last og brast med de af vores faglige kolleger, der udsættes for fyringer og chikane, fordi de er fagligt aktive", siger Bente Sorgenfrey

Hjemmearbejde, pige med briller set forfra siddende ved bærbar pc

Ugen i EU – Uge 48: Opfordring til Kommissionen om en mere ambitiøs arbejdsmiljøstrategi

Beskæftigelsesudvalget drøftede ændringsforslag til en ny arbejdsmiljøstrategi, mens det slovenske formandskab i Rådet holdt konference om fremtidens arbejdsmarked. Voksenuddannelse var i fokus på et arrangement afholdt af Foundation for European Progressive Studie (FEPS), og den kommende tyske regering vil reformere EU. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Løn, nettoformuer. Mand og kvinde står på mønter, der har forskellig højde

Stor interesse for forslag om øget løngennemsigtighed

Parlamentets beskæftigelses- samt ligestillingsudvalg drøftede forslaget om løntransparens, og de europæiske socialdemokrater afholdt konference om mindsteløn. Forbedringer af atypiske ansattes arbejdsvilkår var i centrum på et event afholdt af FH’s og 3F’s kontorer i Bruxelles, mens Kommissionen nedsatte en arbejdsgruppe, der skal fremtidssikre velfærdsstaterne. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 45: Beskæftigelsesudvalget stemmer ja til direktivforslag om mindsteløn

Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg stemte om Kommissionens direktivforslag om en europæisk mindsteløn, mens Eurofound og European Institute for Gender Equality satte ligeløn til debat. I den europæiske fagbevægelse blev der afholdt midtvejskonference, og Kommissionen offentliggjorde efterårsprognosen 2021. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.