ILO holdt for 112. gang sin årlige internationale konference i Geneve.

FH’s formand Morten Skov besøgte arbejdskonferencen sammen med beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Larsen og DA’s direktør Jacob Holbraad.

Ministeren overrakte Danmarks ratifikation af konvention 190 om vold og chikane på arbejdspladsen og meddelte, at Danmark har tilsluttet sig den internationale koalition for social retfærdighed.

Jeg har mødtes med repræsentanter for fagbevægelsen i Belarus og er dybt rystet over, at valgte, faglige ledere sidder fængslet og afsoner lange domme blot for at have lavet fagligt arbejde

flemming grønsund

Flemming Grønsund, næstformand i FH, talte til ILO’s plenarforsamling og understregede nødven-digheden af ordentlige arbejdsvilkår og samarbejde mellem parterne, hvis de mange millioner, der lever i fattigdom, skal have håb om en bedre fremtid.

I sin tale kritiserede Flemming Grønsund også den danske regering for ikke at sikre den frie forhandlingsret for internationale søfolk på danske skibe.

På arbejdskonferencen blev klager over krænkelser af faglige rettigheder behandlet. Der var særligt fokus på situationen i Belarus, hvor der blev udtrykt meget skarp kritik af forfølgelsen af fagbevægelsen.

”Jeg har mødtes med repræsentanter for fagbevægelsen i Belarus og er dybt rystet over, at valgte, faglige ledere sidder fængslet og afsoner lange domme blot for at have lavet fagligt arbejde.

Vi forventer, at der lægges størst muligt pres på regeringen i Belarus og kræver selvfølgelig, at de fængslede fagforeningsfolk løslades”.

Flemming Grønsund var også berørt at mødet med repræsentanten for fagbevægelsen i Myanmar, Khaing Zhar der med støtte fra international fagbevægelse forsøgte at få det internationale samfund til at presse militærjuntaen i Myanmar til at genindføre det demokrati, Myanmar kortvarigt har haft glæde af.

”Jeg hilser det velkomment, at ILO udtaler kritik af forholdene i Belarus og Myanmar og de andre lande, hvor faglige rettigheder trædes under fode.

Trods de store problemer der er rundt omkring, mener jeg, at det er positivt og uhyre vigtigt, at ILO findes og parterne og regeringerne kan mødes og så vidt muligt kræve, at alle lande respekterer ILO’s grundlæggende konventioner om rettigheder for arbejdstagere”.