Bruxelles er fuld af forandringer for tiden. Først valget til Europa-Parlamentet og regerings- og statsledernes udpegelse af en ny Kommissionsformand. Nu er det så blevet tid til et nyt EU-formandskab i Rådet, når Ungarn den 1. juli 2024 overtager stafetten fra Belgien.

De 27 medlemslande i EU skiftes hvert halve år til at have formandskabet i Rådet for Den Europæiske Union, der sammen med Europa-Parlamentet ændrer og vedtager EU’s lovgivning.

I de sidste seks måneder har Belgien haft formandskabsposten, men bliver nu afløst af Ungarn, som har formandskabet fra den 1. juli 2024 til den 31. december 2024.

Ved årsskiftet overtager Polen roret, hvorefter det er tid til Danmarks ottende formandskab i andet halvår af 2025.

Det ungarske formandskabs prioriteter

Det ungarske formandskab har præsenteret syv overordnede prioriteter for sit formandskab:

 1. Ny aftale om den europæiske konkurrenceevne
 2. Styrke den europæiske forsvarspolitik
 3. Sikring af en konsekvent og meritbaseret udvidelse af EU
 4. Bekæmpe ulovlig migration
 5. Forme fremtidens samhørighedspolitik
 6. Sikring af en landbrugspolitik for landmændene
 7. Håndtering af demografiske udfordringer

Du kan læse mere om det ungarske formandskabs prioriteter her

Ungarn vil lette adgangen til arbejdsmarkedet for unge og personer med handicap

Der er ikke meget arbejdsmarkedspolitik at spore i det ungarske formandskabs prioriteter, som især fokuserer på europæiske virksomheders konkurrenceevne i forhold til den globale verden. Der har dog alligevel sneget sig lidt arbejdsmarkedsrelevant stof ind i formandskabsprogrammet.

Under overskriften demografiske udfordringer vil Ungarn rejse en debat om de problemer en aldrende befolkning har i forhold til vores velfærdssystemer, den grønne og digitale omstilling samt ikke mindst morgendagens arbejdsmarked.

F.eks. vil formandskabet se på, hvordan medlemslandene bedre kan integrere unge og personer med handicap på arbejdsmarkedet. De vil også se på, hvordan uddannelses- og læringssystemer bedre kan klæde arbejdstagerne på til de nye jobs, der kommer i fremtiden.

Der er desuden flere lovforslag på bordet, som Ungarn de næste seks måneder skal lede forhandlinger på sammen med Parlamentet. Det drejer sig om direktivforslaget om praktikophold for unge og revisionen af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg.

Dernæst kommer i september en stor lovpakke med forslag til nye grænseværdier for beskyttelse af arbejdstagerne, når de arbejder med kræftfremkaldende stoffer – og måske et direktivforslag om retten til at være offline.

Hvad betyder det at have EU-formandskabet i Rådet?

Et EU-formandskab i Rådet varer seks måneder og begynder enten den 1. januar eller den 1. juli.

Med formandskabet følger to hovedopgaver:

 1. Planlægning og ledelse af møder i Rådet og dets arbejdsgrupper, hvor ministre og embedsmænd fra alle 27 medlemslande er repræsenteret. Der er tale om tusindvis af møder på alle politikområder; fra handelspolitik, håndtering af klimaforandringer og kunstig intelligens til krig i Ukraine og Gazastriben samt forholdet til andre lande uden for EU.
 2. Repræsentation af Rådet i forhandlinger med de øvrige EU-institutioner, særligt Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet, f.eks. når der skal forhandles ny lovgivning på plads.

Ungarn afslutter trioformandskabet med Spanien og Belgien

Ungarn overtager formandskabet den 1. juli 2024 og afslutter dermed trioformandskabet med Spanien og Belgien. Samarbejdet gør det muligt for tre lande at arbejde sammen om langsigtede mål over en periode på 18 måneder.

Trioformandskabet mellem Spanien, Belgien og Ungarn fokuserer på at styrke EU’s globale konkurrenceevne, beskytte EU-borgernes rettigheder og fremme en både grøn og retfærdig omstilling.

På det arbejdsmarkedspolitiske område er målet at sikre en retfærdig grøn og digital omstilling ved at forbedre den sociale dimension i EU, bl.a. gennem livslang læring og efteruddannelse.

De tre lande arbejder også for en menneskerettighedsbaseret tilgang til kunstig intelligens og har fokus på arbejdskraftsmobilitet, arbejdstagerbeskyttelse samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Du kan læse mere om trioformandskabet mellem Spanien, Belgien og Ungarn her

Næste trioformandskab, der starter den 1. januar 2025, omfatter Polen, Danmark og Cypern.

Vidste du dette om Ungarn?

Vidste du dette om Ungarn?

 • Ungarns hovedstad er delt i to: ’Buda’ på den ene side af floden og ’Pest’ på den anden.
 • Rubiksterningen blev opfundet af den ungarske skulptør og professor i arkitektur, Ernő Rubik.
 • Ungarns har den største ferskvandssø i Centraleuropa, der bliver kaldt ’det ungarske hav’.
 • Den første ungarske stat blev oprettet i år 896 og tallet ’96’ har derfor fået stor betydning.
 • Ungarns region ’Tokaj’ er verdens første officielle vinregion dateret tilbage til 1737.
 • Den ungarske nationalsang varer præcist 96 sekunder, hvis den synges i det korrekte tempo.
 • I Ungarn er det anset for uhøfligt at skåle med sine ølglas – dog ikke med andre drikkevarer!
 • Det ungarske alfabet har 44 bogstaver.

Nyhedsbrevet på sommerpause, og vil derfor gerne benytte anledningen til at ønske jer alle en god sommer! Vi vender stærkt tilbage med vores EU-nyhedsbrev igen i begyndelsen af september